Bernadette Gebhardt (Hg.): „Bilder der Heimat”

A Schriftenreihe des Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa sorozat „Bilder der Heimat” című szakkönyvével egészült ki a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteménye, melyet Bernadette Gebhardt szerkesztett. A kötet 2022 tavaszán jelent meg a Waxmann kiadó gondozásában és ezentúl a könyvtárunkból is kölcsönözhető. Az itt ajánlott mű Csehország német kisebbségének állít emléket, a hangsúly pedig a képi emlékekre helyeződik.

A könyv összeállítói az 1950-es években a németországi Burgberg kiadó által megjelent képes füzetekre hivatkozva döntöttek úgy, hogy kutatásikat a régi hazáról hasonló képes kötetben örökítik meg a kitelepítések emlékére. Abban az időben több németek lakta cseh község, mint például Altvatergebirge (Jeszenik-hegység), Riesengebirge (Óriás-hegység), Böhmerwald (Cseh-erdő), Nyugat- és Északkelet-Csehország, Dél-Morvaország és Osztrák-Szilézia újságaiban jelentek meg a Kelet-Európából kitelepítettek számára képek a régi hazájukról. Több oldalon keresztül csak képek, képeslapok, amiken főleg tájképmotívumok, jellegzetes épületek szerepeltek, valamint reprodukált műtárgyak voltak láthatóak. Ezek a mellékletek azt a célt szolgálták, hogy a szülőföld képe ne tűnhessen el a kitelepítettek emlékezetéből, vagy éppen a fotográfiák segítségével előtörhessenek az emlékek a feledés homályából.

A szerkesztőn, Bernadette Gebhardt-on kívül Elisabeth Fendl, Michael Hirschfeld, Petr Karlícek, Sandra Kreisslová, Hans-Werner Retterath, Jirí Riezner és Pavel Scheufler publikált még a kötetben. A könyv tematikáját tekintve a kutatók igyekeztek az eddigi meglévő kutatások eredményeit új szempontokkal kiegészíteni. A képi motívumok, a kép-szöveg-hivatkozások mellett műalkotások és fényképek különböző interpretációi kaptak helyet a kötetben. Továbbá válogatott szempontok alapján ismerheti meg az olvasó a fotózás csehországi történetét, valamint az amatőr fényképészet jellemzőit 1945 előtt és azok újragyártását a háború utáni újságokban. Szó esik a korai, 1950-es évekbeli fényképes riportokról is, a kötet pedig egy az Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa honlapján elérhető online kézikönyvről, illetve a fotográfusok és művészek adatbázisával foglalkozó beszámolóval zárul.

Ajánljuk a kötetet mindazoknak, akik többet szeretnének megtudni a Csehországban élő németek kitelepítéséről és visszavágyódásukról a régi hazába. Mi, magyarországi németek is találhatunk párhuzamot a kitelepített csehek sorsával, hiszen elődeink ugyanilyen sóvárgással gondolhattak vissza szülőföldjükre. 

Bernadette Gebhardt (Hg.): „Bilder der Heimat”. Fotografie und Kunst in Heimatzeitschriften („Képek a hazáról”. Fotográfia és művészet a hazai újságokban)
Münster : Waxmann Verlag, 2022
256 oldal
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu