Ingeborg Weber-Kellermann: Zur Interethnik: Donauschwaben, Siebenbürger Sachsen und ihre Nachbarn

A Magyarországi Németek Könyvtára egy újabb tudományos művet tudhat a gyűjteményében. Ezúttal Ingeborg Weber-Kellermann Zur Interethnik: Donauschwaben, Siebenbürger Sachsen und ihre Nachbarn című kötete került állományba és kölcsönözhető olvasóink számára. A szerző 1918-ban született Berlinben, néprajzkutatóként és etnológusként dolgozott a Marburgi Egyetemen. 

Az 1978-ban, a Suhrkamp kiadó gondozásában megjelent könyv témája a különböző etnikai csoportok együttéléséből eredő kulturális csere folyamata mindamellett, hogy a népcsoportok nemzeti sajátosságaikat is igyekeznek megőrizni. Weber-Kellermann mindezt a Duna-menti svábok, az erdélyi szászok és az ő Magyarországon, Jugoszláviában és Romániában élő szomszédaik életkörülményein keresztül vizsgálja a történelem során. Ezeknek a népcsoportoknak az elszigeteltsége történelmileg, gazdaságilag és társadalmilag mindenkori jelenség volt, mivel eltértek viselkedésükben, kultúrájukban és normáikban. 

A kötet tudományos vizsgálatokon és hiteles beszámolókon alapul, anyagot kínál e folyamatok kritikai elemzéséhez. A második rész az interetnikus kutatás pozitív modelljeit mutatja be a kitelepítettek Németországi Szövetségi Köztársaságba való integrációjával és a német népcsoportok délkelet-európai környezetükkel való szomszédsági kommunikációjával kapcsolatban. – így fordítható le a könyv hátulján olvasható német összefoglaló.

A szerzőn kívül tizenhárom másik kutató írásai teszik változatossá és egésszé a kötetet. Származásukat tekintve mind nagyon különbözőek, vannak köztük németek, magyarok, osztrákok és románok is, de mindannyiukban közös a nemzetiségi kisebbséghez való tartozás. A fejezetekben szó esik a „nyelvi sziget” meghatározásáról, az első világháború előtti együttélés hangulatáról, a második világháború a kitelepítések kutatására gyakorolt hatásáról, az interetnikus kapcsolatok kérdéséről, valamint a témában folyatatott kutatásokról. 

Ajánljuk a kötetet mindenkinek, akik nemcsak egyéni, illetve családi szintű sorstörténetek iránt érdeklődnek, hanem tudományos szemszögből, különböző népcsoportokat átfogóan vizsgálnák meg a témakört.

Ingeborg Weber-Kellermann: Zur Interethnik: Donauschwaben, Siebenbürger Sachsen und ihre Nachbarn (Az interetnikumról: Duna-menti svábok, erdélyi szászok és szomszédaik)
Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1978
399 oldal
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu