Kováts Judit: Hazátlanok

Kováts Judit harmadik regénye ismét egy kisebbség történelmét dolgozza fel, ezúttal a németekét, a második világháborút követő időszakban. Az írónő hosszas kutatómunka eredményét publikálta a Magvető Kiadónál 2019-ben egy fiktív történet formájában, mely mostantól a Magyarországi Németek Könyvtárának polcain is megtalálható.

A történet főszereplője Lili Hartmann, egy 17 éves késmárki lány, aki felvidéki német, cipszer származású. A háború után ő és családja egy az a több mint 12 millió németajkú ember közül, akiket Közép-Kelet-Európában a kollektív bűnösség vádjával kiűznek hazájukból. A könyv szereplői kitaláltak, de történetük akár igaz is lehetne, hiszen a történelem ad rá tanúbizonyságot, hogy elődeinket érték ekkora megpróbáltatások és mégis fent tudtak maradni.

A cselekmény Lili szemszögéből íródott, az ő szemein keresztül ismeri meg az olvasó az akkori világot és mindent, amit el kellett szenvednie hosszú útja során. A kötet nem egy népcsoportról, a szepességi németekről szól, sokkal inkább egy szétzilált család életéről, akik a viszontlátásban reménykedve tűrik a sorscsapásokat és próbálnak minden körülmények között embernek maradni. Lili édesanyja és várandós nővére együtt kényszerülnek a kitelepítéssel járó kálvária végigélésére, férjeik hollétéről mit sem tudva. Lilit pedig a történet elején, 1944-ben egy napon buszra ültetik az iskolája kizárólag német származású diákjaival és tanáraival együtt, és akkor már tudja, hogy ide többet már nem tér haza.

A család még életben maradt tagjai végül évekkel később egy volt zsidó koncentrációs táborban találkoznak újra, mert az új hazában az ott élők nem fogadják be a kitelepítetteket és nincs elég lakás, valamint munka az országba érkezőknek, ezért ezekben a táborokban, embertelen körülmények között kénytelenek élni életüket.

Ez a történet tanulságos lehet bárki számára kortól és nemtől függetlenül. Megismerheti egy fiatal lány, a történet végén már nő, viszontagságos életét, hogy hogyan és miből tudott mindig erőt meríteni, önmaga maradni, szeretni embertársait, vigaszt nyújtani, lehetetlen helyzetben is egy kedves emlékbe kapaszkodni, mindig remélni és soha fel nem adni, végül szerelembe esni és egy élet hátizsákba csomagolt összes szenvedését elengedni és teljesen máshol újrakezdeni.

Kováts Judit: Hazátlanok
Budapest : Magvető Kft. 2019
402 oldal
Nyelv: magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu