Agnes Klein – János Müller: Meine ersten deutschen Lieder

A könyv borítója

A legegyszerűbb hangszerünk a saját hangunk, melyet szinte mindenki csaknem bármilyen körülmények közt „kéznél tart”. Az elénekelt dalok születéstől fogva, sőt még az előtt is nagyban hozzájárulnak az ember fejlődéséhez. A bölcsődalok pedig az emberi nyelv ritmusával és dallamával való első találkozást is jelentik egyben. Így nem csoda, hogy a magyarországi németek esetében is számos bölcsődalt, mondókát és gyermekdalt találunk. Az egyik legfontosabb gyűjtemény a legutóbb 2014-ben, változatlan formában kiadott Kinderlieder, Reime und Spiele der Ungarndeutschen című kötet, mely Karl és Grete Horak az 1930-as években folytatott gyűjtő- és dokumentációs munkájának eredményén alapszik, és ezzel a különféle települések nyelvjárásainak egy-egy apró szeletét is őrzi.

 

 

 

 

 

Az itt ajánlott könyv, bár más célból készült, szintén szakemberek munkáját dicséri. A több mint 60 dalt tartalmazó művet a Deutsch für kleine Anfänger (Német kis kezdők számára) sorozat második köteteként adták ki 2015-ben. Közöttük találunk modern, illetve hagyományos magyarországi német gyermekdalokat is. A kiválasztásuk fő szempontja az volt, hogy olyanok kerüljenek a könyvbe, melyeket napjainkban is hatékonyan lehet használni. Így a nyelvjárási dalok esetében az irodalmi német kiejtéshez legközelebb eső variánsokat válogatták össze. Néhány nyelvjárási dal mellett még azok irodalmi német átiratát is megtaláljuk. A szerzők további céljai közt szerepelt az is, hogy egy olyan gyakorlatorientált anyagot állítsanak össze, mely segítségével a gyerekek nyelvi és zenei készségeit születésüktől egészen iskolás korukig lehessen fejleszteni.

A gyűjteményt négy nagyobb részre osztották. Az elsőben a legkisebbeknek szánt dalocskákat találjuk. Itt a legegyszerűbb bölcsődaloktól eljuthatunk olyanokhoz, melyeket egy három éves már együtt énekel, illetve el is játszik velünk. A másodikban olyanok kaptak helyet, melyet három és öt éves kor között énekelhetünk velük. A harmadikban pedig eljuthatunk az ötödiktől egészen az iskolaérett, hét éveseknek szóló dalokig. A negyedik részben pedig a szerzők az év ünnepeire és a családi ünnepekre is gondoltak. A könyvben azonban nem csak a dalok szövegeit és kottáit találhatjuk, a legtöbbet ugyanis játékleírásokkal és módszertani ajánlásokkal is kiegészítették. Ezek segítségével a gyerekeket tovább motiválhatjuk az új szókincs gyakorlására és ismétlésére. A mű így nemcsak bölcsődei nevelők, óvodapedagógusok, hanem azon szülők és nagyszülők számára is hasznos lehet, akik fontosnak tartják a dalok segítségével játékosabbá tehető otthoni nyelvi nevelést.

Ez tehát egy olyan könyv, mely mind a magyarországi német családokban, mind az óvodákban és bölcsődékben hasznos lehet, megszólaltatva a legegyszerűbb emberi hangszert gyermekeink zenei és nyelvi nevelésének érdekében.

Agnes Klein – János Müller: Meine ersten deutschen Lieder
(Első német dalaim)
Deutsch für kleine Anfänger 2. Für Familie und Kindergarten
Német kis kezdők számára 2. Családok és óvodák számára
Pécs : Pro Pannonia Stiftung – Pannonia Buchverlag, [2015]
67.o., ill.
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu