Zumpf András: Tekints fel a keresztre!

A könyv borítója

A mára szinte „összeolvadt” ünnepnapok, a Mindenszentek és a Halottak napja alkalmából azokra az őseinkre, rokonainkra, ismerőseinkre és barátainkra emlékezünk, akik már nincsenek köztünk. Ezeken a napokon nagyon sokan keresik fel szeretteik sírját a temetőkben. Ez idő tájt többet gondolkodunk életről és halálról, illetve azon, hogy egyáltalán létezik-e bármi árnyékvilágunkon kívül? Ilyentájt talán azok is többet gondolkodnak ezeken a nagy kérdéseken, akik egyébként ritkán járnak templomba vagy kevésbé vallásosak. Meg kell jegyeznünk azt is, hogy korábban, a magyarországi németek életében is alapvető szerepet játszott a vallásosság.

 

 

 

 

 

Az itt ajánlott műben Óbuda és Békásmegyer különböző részein, különféle időkben felállított keresztjeiről van szó. A könyv írója, a mérnök és fotográfus Zumpf András elhatározta, hogy minden, a főváros III. kerületében található, épületen kívül álló keresztről fotót és dokumentációt készít. Így született meg ez az igényes album, melyet 2019-ben adtak ki. A kiadvány két nagyobb részre oszlik. Az elsőben a szerző a keresztények legfontosabb szimbólumával, a kereszttel foglalkozik. Vázolja kutatómunkáját és az azzal kapcsolatos koncepcióját is, ahogyan a kereszteket dokumentálta. Ebből tudhatjuk meg azt is, hogy háromféle keresztet kellett megkülönböztetnie a vizsgált területen: Krisztus alakja nélküli kereszteket, feszületeket, melyeken Krisztus alakja is szerepel, illetve az úgynevezett pléhkrisztusokat, melyek olcsóbb fémből, többnyire bádogból készültek, Krisztus alakját pedig a bádoglemezre festették. A könyv második részében kapott helyet a 35 különféle kereszt igényes fotója, illetve dokumentációja. A szerző kutatómunkája során a III. kerületet hét földrajzilag jól elkülöníthető részre osztotta, majd a dokumentált kereszteket a könyvben térképeken is jelölte. A legrégebbi, felújított kereszt 1776-ból, a legújabbak pedig a XXI. századból származnak. Minden keresztnél megtaláljuk annak anyag- és állapotleírását, GPS-koordinátáit, továbbá látogatottságának okait. Óbuda és Békásmegyer területe a török uralom végét követően népesült be német telepesekkel. Az elűzetésig a német népcsoporthoz tartozók adták a lakosság nagy részét. Az egykori lakosokat különféle katasztrófák, mint például a pestis, a tűzvész vagy a filoxérajárvány sújtották. A túlélők Isten dicsőségére, köszönetképp vagy az elhunytakra való emlékezésül kereszteket állítottak. Így a régebbi, újraállított vagy rekonstruált keresztek mind a magyarországi német múlt mementói is egyben. Az olvasót a mű azonban nemcsak elgondolkodtatja, hanem egy felfedező út megtételére is sarkallja.

Ezt a könyvet mindazoknak ajánljuk, akik a főváros egy jellegzetes, valaha túlnyomórészt magyarországi németek által lakott területének vallási élettel kapcsolatos múltjával és jelenével szeretnének megismerkedni.

Zumpf András: Tekints fel a keresztre!
[Budapest] : Braunhaxler Egyesület, Szent Gellért kiadó és Nyomda, [2019].
173 o., ill.
Nyelv: magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu