Rózsai/Reith Antal: Gyód község családkönyve. 1720-1960

A könyv borítója

Aki a saját magyarországi német identitásával vagy származásával foglalkozik, illetve szeretné felkutatni családi gyökereit, minden esetben valamilyen formában kapcsolatba kell hogy kerüljön a családkutatással. A Magyarországi Németek Könyvtárának állományában olyan, a kutatást jelentősen elősegítő sorozatok találhatóak, mint Stefan Staderé, Werner Hackeré vagy Ferdinand Henglé. Ezeken túl a különféle települések adatait feldolgozó művek is megörvendeztetik a könyvtárba betérő kutatókat.

 

 

 

 

 

Az itt bemutatott családkönyv, melyben a Pécs közelében fekvő Gyód településről származó értékes információkkal találkozhatunk, is ezekhez a munkákhoz sorolható. A szerző, Rózsai/Reith Antal kétnyelvű kötete a szintén gyódi származású Kerner Lőrinc támogatása révén jelenhetett meg 2017-ben. A mű több, különféle fejezetet és listát tartalmaz. Így megtudhatunk például a német családok betelepítésével kapcsolatban olyan részleteket is, hogy Gyódra több hullámban, illetve elsősorban más magyarországi német településekről érkeztek telepesek. Egy izgalmas lista pedig arról tudósít, hogy mely férfiak voltak az 1900-as években a háztulajdonosok. Ezt a férjek, továbbá a feleségek alapján készült házassági névjegyzékek követik. Az elsősorban 1945 körül, illetve az azt követő időszakban bekövetkezett névmagyarosítások részleteit egy további alfabetikus sorrendű lista tárja fel, melyben az eredeti német név és az évszám után a magyarosított család-, valamint keresztnév is szerepel. A mű nagy részét a családkönyv teszi ki, mely túlnyomórészt az 1720-1960 közötti időszakból, jórészt különféle anyakönyvi adatokon alapszik. Ebben az egyes gyódi családokat alfabetikus sorrendben felsorolva találhatjuk. Az első bejegyzések mindig a magyarországi anyakönyvben fellelt legkorábbi adatokat tartalmazzák. A végső bejegyzések pedig mindig a legfiatalabb családtagokról szolgálnak adatokkal, melyek esetében a családapák 1960 körül születtek. A családnevek különféle írásmódjai nem egyesével, hanem a családok felsorolásának kezdeténél kerültek egységesen rögzítésre. A részletező felépítés ugyanakkor a könyv ezen fejezetére is jellemző. Például a szakma az olyan személyek esetében, akik nem földművesként tevékenykedtek, mindig fel van tüntetve. A születési és halálozási adatoknál pedig a helység mindig meg van adva, illetve amennyiben a leszármazott például Amerikába vándorolt, akkor az is. A mű különlegességét pedig az adja, hogy a rengeteg adat között sok helyütt az egyes emberekről a XX. század elejéről származó archív felvételeket találunk. Ez kiegészülve a szinte közelmúltnak számító 1970-80-90-es évekből származó portrékkal „falusi családi album”-szerű hangulatot kölcsönöz a családkönyvnek.

Ezt a könyvet mindazoknak ajánljuk, akik családkutatással foglalkoznak és átfogó adatokra van szükségük ezen kis Baranya megyei magyarországi német község egykori és mai lakóiról.

Rózsai/Reith Antal: Gyód község családkönyve. Familienbuch der Gemeinde Jood. 1720-1960
Gyód : Kerner Lőrinc, 2017.
526 o., ill.
Nyelv: magyar és német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu