Johannes Weidenheim: Pannon regény. Katharina D. élete

A könyv borítója

Az egykor a mai szerbiai Vajdaság területén, a Bácska déli részén élő Duna-menti svábokról ezidáig számos történeti és irodalmi mű született. Ezekben legtöbbször a különféle népcsoportok multietnikus környezetben való békés együttéléséről és/vagy a Duna-menti svábok második világháborút követő szenvedéstörténetéről olvashatunk.

Az itt bemutatott mű írója, Johannes Weidenheim 1918-ban Bácstopolyán Johannes Ladislaus Schmidt néven látta meg a napvilágot. Gyermek- és ifjúkorát Verbászon töltötte, ahol igen korán elkezdett foglalkozni az írással. Weidenheim a település (szerbül hasonló jelentésű Vrbas) nevéből vette későbbi írói álnevét. Ahogyan földijei közül több ezren, ő is Ausztriában, később pedig – 2002-ben bekövetkező haláláig – Nyugat-Németországban élt. Szerkesztőként és tanárként kereste kenyerét, de elsősorban íróként tevékenykedett. Műveinek több mint a felében a hazájukból elűzött Duna-menti svábok tematikájával találkozhatunk. Kortársai közt a háború utáni időszak egyik legsikeresebb és legtehetségesebb NSZK-ban élő Duna-menti sváb írójakén tartják számon.

 

 

 

Az itt bemutatott regény először 1963-ban Lebenslauf der Katharina D. (Katharina D. élete) címmel, maid újabb kiadásban 1991-ben Pannonische Novelle: Lebenslauf der Katharina D. (Pannon regény: Katharina D. élete) címmel jelent meg. A kritikák a Duna-menti sváb irodalom egyik legjelentősebb epikus művéként jellemzik, melyet a Duna-menti sváb regények közül legelsőként fordítottak le szerb nyelvre 1998-ban. Az itt ajánlott könyv pedig a legelső magyar fordítás Weidenheim életművéből. Ha az elbeszélést egy szóval kellene összefoglalni, akkor az a veszteség lenne. A kritikusok pedig a hazájukból elűzöttek eposzaként definiálják, mely ugyanakkor bosszúszomjat még nyomokban sem tartalmaz. Ahogyan a cím is sejteti, a regény egy Duna-menti sváb asszony életéről szól, akit férje után Katharina Delhaes-nek hívnak és vagyonos földbirtokos asszonyi helyzete ellenére szerény, küzdelmes életet kénytelen élni. A történet a főszereplő születésével, épp a Magyar Királyság 1896-os millenniumi évében veszi kezdetét és 1962-ben Ausztriában ér véget. A történelmi események a kis ember perspektívájából, a multietnikus faluközösség egyes szereplőinek sorstörténetein, később Katharina menekülőútján és a menekülti léten keresztül peregnek le előttünk. A Osztrák-Magyar Monarchia szétesését, a jugoszláv állam születését, egy a „Birodalomból” érkező német néprajzkutató által kiváltott erősödő nacionalizmust, a terület Magyarországhoz való „visszatérését”, a második világháborút követő összeomlást az olvasó szinte a „bőrén érzi”. A mű záróakkordjaként a menekültkonvojjal Ausztriába érkező és ott hazájából elűzöttként tengődő, időssé lett asszony mélyreható kritikával fedi fel az összes szenvedés okaként a nacionalizmust és az értelmetlen háborút.

Ezt a művet mindazoknak ajánljuk, akik a Jugoszláviából elmenekült Duna-menti svábok szenvedéstörténetével és sorsával egy Duna-menti sváb asszony magával ragadó történetén keresztül szeretnének megismerkedni.

Johannes Weidenheim: Pannon regény. Katharina D. élete
[A Lebenslauf der Katharina D. (1963) és a Pannonische Novelle: Lebenslauf der Katharina D. (1991) eredeti kiadásainak alapján készült fordítás]
Budapest : Cédrus Művészeti Alapítvány – Napkút Kiadó, 2017.
114 o.
Nyelv: magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu