Adam Sager imakönyve

A könyv borítója

A vallás és az egyház mindig is fontos részét képezték a magyarországi németek identitásának. A rengeteg szakrális emlékmű, kálvária, a magyarországi német faluközösségek által épített díszes és monumentális templomok, a fejlett temetői kultúra, a számos, az egyházi évbe illeszkedő vallással összefüggő népszokás, mint a krisztkindlizés, az Emmausz-járás vagy a Nagyboldogasszony-napi virágszentelés mind-mind jó bizonyítékai ennek. A svábok sok tradíciót továbbadtak, így azokat ma is élő hagyományként láthatjuk őket viszont. Mindemellett az épített kulturális örökség számos darabját is sikerült megmenteni az utókor számára. A betelepítések idejéből megmaradt kézírásos vallási művek, mint az itt bemutatott 1803-ból származó imakönyv sajnos ritkább esetben állták ki az idők próbáját. Ebben az 1999-ben a Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány által kiadott, Varga Péter Pius által szerkesztett munkában azonban nem csupán Adam Sager eredeti kézírásos imakönyvét találjuk.

 

 

 

 

 

A kiadvány két nagyobb részre osztható, melyek közül az elsőben három tanulmány található. A szerkesztő által írt első tanulmány az imakönyv történetét taglalja. Ebben Varga mélyreható elemzések révén más, korabeli és a XIX. század végén keletkezett művekkel való hasonlóságokra és összefüggésekre hívja fel az olvasó figyelmét. Adam Sagerről sajnos nem lehet sokat tudni, csak hogy a Bicske közeli Németegyházán volt kántortanító, illetve hogy 1786-ban egy fiatal torbágyi özvegyasszonyt vett feleségül. Végül 70 éves korában, 1811-ben hunyt el Németegyházán. Ezen felül Varga a német származású szerzőt illetően annak szövegei és azok díszítése alapján igen korán kialakult hungarus-tudatra és magyar hazaszeretetre következtet. A szöveg maga különféle imádságokból és litániákból áll, melyek részben apokrif karakterekkel, illetve népies jelleggel is bírnak. A kifejezetten német nyelvterületről származó, tizennégy segítőszenthez idézett imát Bircsák Anikó tanulmánya veszi górcső alá. Márkus Éva ezt követő dolgozata a nyelvészeket örvendezteti meg az imák szövegeit vizsgáló igen részletes nyelvjárási és nyelvtörténeti elemzéssel. Az imák a könyv hosszabb, második részében találhatók, melyben az eredeti fraktúrral írt szöveg mindig a jobb oldalon, az azzal egyező német nyelvű átírás annak magyar nyelvű fordításával pedig a bal oldalon olvasható. Így ezek az egyedülálló imádságok nemcsak a kutatók, hanem egy szélesebb olvasóközönség számára is elérhetővé váltak.

Ezt a művet mindazoknak ajánljuk, akik olyan, a magyarországi német betelepítések időszakából származó kézírásos vallásos szövegek iránt érdeklődnek, melyeket az eredeti közlésükön és elemzésükön túl német átírásos formában és magyar nyelvű fordításban is olvashatnak.

Varga Péter Pius (Szerk.): Adam Sager imakönyve
Biatorbágy: Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány, 1999
196.o., ill.
Nyelv: német és magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu