S. Lackovits Emőke: Viseletek, öltözködési kultúra a Bakony és a Balaton-felvidék falvaiban

A könyv borítója

Az, hogy a népviselet – ami manapság inkább szimbólumként, mint mindennapos öltözetként értelmezhető – a magyarországi németek számára is az indentitás és a közösségi összetartás egyik legfontosabb alkotóeleme, bebizonyosodott az idei TrachtTag-ra beérkezett rekordszámú felvétel alapján. Ahogyan a helyi dialektusok, úgy az adott helyi népviseletek is az oda érkező német betelepülők származási helyétől függően, illetve a többi nemzetiséghez viszonyított arányának megfelelően alakultak ki. A helyi népviselet a településeken nemcsak a magyar és/vagy más nemzetiségekkel való együttélés, hanem a környező falvak, illetve a múló idő és a divat hatására is folyamatosan változott. Így alakultak ki településenként a különféle, csak az adott helységre és magyarországi német közösségre jellemző egyedi viseletek.

 

 

 

 

Az itt bemutatott, 2001-ben kiadott kötet a Bakony és a Balaton-felvidék különböző nemzetiségeinek egykori népviseleteit veszi górcső alá. Ahogyan az ország többi régiójára, erre a vidékre is jellemző volt a különféle nemzetiségek békés egymás mellett élése. A műben a magyar, a német és a szlovák paraszti öltözetek jellemzőit és változásait követhetjük végig a XVIII. századtól a XX. század közepéig. A németek népviseleteinek taglalása egyben a könyv leghosszabb fejezetét alkotja. Itt találhatjuk a vizsgált területeken fekvő településekre érkező német telepesek öltözetének elemzéseit is. Részletesebben azonban inkább azon népviseleti darabok kerültek bemutatásra, melyeket a XX. század során viseltek. A viseletek alaposabb leírása egy 1896-ban Örvényesen készült archív családi felvétellel kezdődik. Az 1900 és 1937 közötti időszakból további 85 korabeli fotográfia alapján többek között Hidegkút, Városlőd, Magyarpolány és Márkó magyarországi német viseleteivel ismerkedhetünk meg. Természetesen azt is megtudhatjuk, hogy mikor és hogyan „hagyták el” a népviseletet a svábok. A szlovák nyelvű összefoglaló előtt egy hosszabb, német nyelvű is található a mű végén. Ezek segítségével a különféle férfi, női, és gyermek népviseletek részletes elemzése mellett a magyar nyelvet kevésbé értők egyben egy igen széles képet kaphatnak arról, hogy mit viseltek a svábok családi és egyházi ünnepekkor, hétköznapokon és a világi események alkalmával.

A művet mindazoknak ajánljuk, akik szeretnének megismerkedni a magyarok, szlovákok, legfőképpen pedig a magyarországi németek egykori népviseletével a Bakony és a Balaton-felvidék településein készült archív felvételek révén lejegyzett alapos elemzések segítségével.

S. Lackovits Emőke: Viseletek, öltözködési kultúra a Bakony és a
Balaton-felvidék falvaiban. Magyar, német, szlovák paraszti öltözetek a XVIII.-XX. században
164 o., ill.
Veszprém: Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, 2001.
Nyelv: magyar, részletes német és szlovák nyelvű összefoglalóval

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu