Boschok. Unsere Heimat seit 300 Jahren

A könyv borítója

A Sváb-Törökörszág Baranya, Tolna és Somogy megyék nagyobb részein megosztva található. A Dél-Dunántúl ezen része a trianoni békediktátumot követően Magyarország legnagyobb német nyelvszigeteinek egyikévé vált, illetve ettől fogva az ország a magyarországi németek által legsűrűbben lakott régiójának számított. A második világháború utáni sorscsapások következtében az addig zárt német faluközösségek alapvetően megváltoztak. Az egykori német dialektusok, melyek a korábbi időkben a mindennapok nyelvét jelentették, mára ritka különlegességnek számítanak. A magyarországi németek elűzetését követő évtizedekben szerencsére sok olyan ember akadt, akik felismerve ezeket a veszélyeket elkezdtek az egykori magyarországi német múlt lejegyzésével foglalkozni.

 

 

 

 

 

Az itt bemutatott, 2014-ben kiadott könyv egy több értékes, színvonalas tanulmányból és visszaemlékezésből álló gyűjtemény, az írások kortanúk közlésein és tudományos munkákon, többek közt szakdolgozatokon alapulnak. A német nyelven íródott mű legjobban Heimatbuch-ként definiálható, szövegeit Thurn Jánosné szül. Szorg Mária Jordán Józsefné szül. Mieth Máriával és Jordán Józseffel gyűjtötte és szerkesztette. A kötetben gazdagon találhatóak fekete-fehér archív felvételek, illetve jelenkori fotók melyek néhány mai időkből származó színes felvétellel teszik a könyvet még igényesebbé. A kiadvány négy részre oszlik. Az elsőben a falu története került lejegyzésre, különös figyelmet fordítva a német lakosság betelepítésére, elűzetésére, illetve az azok közötti időszakokra. A második részben különféle emberi sorsok leírásai kaptak helyet, melyek alapján betekintést nyerhetünk a palotabozsoki magyarországi németek egykori életébe. Itt olvashatunk például olyan munkát kereső palotabozsokiakról, akik a két világháború közötti időszakban egészen Kanadáig eljutva jártak szerencsével. Egy különösen magával ragadó visszaemlékezésből pedig egy magyar kisgyerek sváb családnál töltött nyári élményeivel ismerkedhetünk meg. A különös nyaralás rögtön a második világháború lezárultakor történt, amikor a Dorogi-medence területén élő bányászok éhező gyermekeit Baranya és Tolna megye háborútól kevésbé sújtott falvaiba vitték nyaralni. A további tanulmányok többek közt a helyi hesseni dialektust, a népviseletet, az év mindennapjait és szokásait mutatják be, illetve a hét szentségnek a mélyen hívő svábok életére gyakorolt jelentőségét taglalják. A kötet harmadik részében a helyi szakrális építmények és emlékhelyek kerülnek bemutatásra, végezetül pedig az egykori és a jelenkori közösségi élet, valamint ennek a sokoldalúan színes településnek az egyedülálló kulturális élete tárul fel az olvasó előtt.

A könyvet nemcsak kutatóknak ajánljuk, hanem mindazoknak, akik meg szeretnének ismerkedni Palotabozsok magyarországi német múltjával és jelenével.

Boschok. Unsere Heimat seit 300 Jahren
(Palotabozsok. 300 éve a mi hazánk)
Zu Lob und Ehren unsere Ahnen
(Őseink dicséretére és tiszteletére)
Zusammengestellt und gesammelt von: Maria Thurn geb. Szorg, Maria Jordán geb. Mieth, Josef Jordán
446 o. ill.
[Palotabozsok] : Palotabozsoki Német Nemzetiségi Egyesület, [2014.]
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu