Pettinger-Szalma Vendel- Szalma Balázs (szerk.): Egy hajdanvolt német település a főváros árnyékában II.

A könyv borítója

A Magyarországi Németek Könyvtárának állományában található helytörténeti gyűjtemény háromszáznál is több, különféle helytörténeti kiadványával, illetve azok ötszáznál is több példányszámával egyike legnagyobb gyűjteményeinknek. Az eddig tizenkét polcot kitevő, egyre bővülő kínálatban megtalálható kiadványokban olvasóink szinte az összes magyarországi német településről megtudhatnak valamit. Számos közülük a helytörténeti monográfiák, mások az ún. Heimatbuch-ok közé sorolhatóak. A gyűjteményben olyan művek is helyet kaptak, melyek szórakoztató interjúkkal örvendeztetik meg az olvasókat, másokat pedig helytörténeti olvasókönyvként definiálhatunk. A tanulmány- és konferenciakötetek inkább egy-egy speciális témakört dolgoznak fel, esetükben ritkábban szerepel fő témaként egy adott település.

 

 

 

 

 

Az itt bemutatott helytörténeti tanulmánykötet is az utóbbiak közé sorolható, melyet Törökbálintról a helyi német önkormányzat egy sorozat immár második köteteként adott ki 2017-ben. A 2016-ban kiadott első kötethez hasonlóan szintén egy igen igényesre sikerült publikációról beszélhetünk. A munka két magyar és két német nyelvű tanulmányt tartalmaz, melyeket magyar, illetve német nyelvű összefoglaló egészít ki. Dr. Csébfalviné Szalai Erika német nyelvű tanulmányában Törökbálint kapcsán a naptári év során nemcsak az egykori, hanem a napjainkban is gyakorolt szokásokról, hagyományokról is olvashatunk. N. Császi Ildikó igen részletes magyar nyelvű írásából az idővel folyamatosan változó földrajzi nevekkel ismerkedhetünk a települést illetően. Pettinger-Szalma Vendel szintén magyar nyelvű tanulmánya sem kevésbé érdekfeszítő. A dolgozat Törökbálint és a környező települések anyanyelvi és felekezeti összetételének változásait taglalja az 1800 és 1960 közötti időszakból. A kötetet záró negyedik, német nyelvű dolgozat Simon Ágnestől a törökbálinti elűzöttek baden-württembergi integrációs történetét tárja az olvasó elé. Ez a tanulmány egy kérdőíven és az azt kiegészítő interjúkon alapul, melyet a szerző 2011-ben nyolc érintettel készített. Az akkor fiatal kortanúk elűzetésükkor a helyi német lakosságnak többször kihangsúlyozták, hogy ők nem menekültek és nem is kitelepítettek, hanem hazájukból elűzött németek. Nyelvtudásuk, szorgalmuk és kitartó hozzáállásuk ellenére a kezdeti időszakban mégis súlyos beilleszkedési problémáik voltak Németországban. A tanulmányból az is kiderül továbbá, hogy mit őriztek meg és hogyan viszonyulnak ma egykori törökbálinti kultúrájukhoz, nyelvükhöz és identitásukhoz.

Ezt a helytörténeti tanulmánykötetet mindazoknak ajánljuk, akik személyes vagy kutatási okokból érdeklődnek a törökbálinti magyarországi németek iránt.

Pettinger-Szalma Vendel – Szalma Balázs (szerk.): Egy hajdanvolt német település a főváros árnyékában II. Helytörténeti tanulmányok Törökbálintról
Törökbálint : Német Önkormányzat, 2017.
201. o.,ill.

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu