Gill Józsefné: Berkenyei sváb szótár és múltidézés

A könyv borítója

A településeken megtalálható különféle magyarországi német hagyományok megőrzéséhez „csupán” egy lelkes, aktív helyi közösségre van szükség, és máris biztosított azok fennmaradása. Amennyiben megfelelő dokumentáció is fellelhető vagy még élnek a kortanúk, bizonyos népszokásokat újra lehet „tanulni”, ezáltal újjá lehet éleszteni. Azonban nemcsak a népszokások, hanem a helyi dialektusok is egyedülállóak. A németek betelepülését követően idővel minden egyes településen olyan helyileg specifikus nyelvjárás alakult ki, amelyet gyakorlatilag a világon sehol másutt nem beszéltek, csak az adott közösségben.

 

 

 

 

 

Ezen német dialektusok közül sokat nem lehetséges megőrizni, mert azok sajnos lassan, de biztosan utolsó beszélőikkel együtt kihalnak. Szerencsére az utóbbi években sok helyi közösség felismerte ezt a veszélyt, és nemcsak a régi magyarországi német népszokás, népdal, néptánc, népviselet vagy gasztrokultúra megőrzése, hanem a nyelvjárás lejegyzésének érdekében is elkezdtek erőfeszítéseket tenni. Ez a berkenyei könyv Gill Józsefné szül. Genzelmann Anna hároméves gyűjtőmunkájának eredménye. A művet a szerkesztők eredetileg nyelvjárási szótárnak szánták. A szerző azonban a szógyűjteményt a hagyományok lejegyzésével, archív fényképekkel és – a szokások illusztrálása végett – újabban készült színes felvételekkel bővítette. Az anyag így kiegészülve már mint helytörténeti olvasókönyv került kiadásra 2017-ben. Az egy évvel később megjelent bővített kiadásban több mint 200 oldalon keresztül a mintegy 300, többnyire színes felvétel hűen ábrázolja a falu magyarországi német lakosainak korábbi életét, hagyományait. A könyv elején található a tájnyelvi szótár, a második részből pedig a svábok mindennapjaival és olyan hagyományaival ismerkedhetünk meg, melyek a XX. század közepéig még az életük részét képezték. A kötet különlegességét az adja, hogy a szövegeket a magyar nyelv mellett helyi, keleti frank dialektusban jegyezték le. Berkenye többeknek legfeljebb mint turistacélpont lehet ismerős, mely a Börzsönyben, Nógrád megye szélén található. Ismert turistacsalogatóként a faluba vezető út mentén a minden tavasszal virágba boruló vérszilva fasor szolgál. A könyv olvasásakor azonban közelebb kerülünk az egykori Berkenyéhez is, így nem csupán tavasszal inspirálódhatunk a Budapest közeli, varázslatos sváb település által.

A könyvet mindazoknak ajánljuk, akik a berkenyei helyi nyelvjárás mellett a varázslatos nógrádi településen egykor élt svábok életéről és hagyományairól is szeretnének többet megtudni.

Gill Józsefné: Berkenyei sváb szótár és múltidézés
Berkenye: Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2018. (második, bővített kiadás)
208. o., ill.
Nyelv: magyar, helyi keleti frank nyelvjárás

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu