Bächer Iván: Az elhagyott falu

A könyv borítója

Die Deutschen in Ungarn – eine Landkarte mit den deutschen Ortsnamen (Németek Magyarországon – térkép német helységnevekkel) címet viselő térkép a Magyarországon élő németek által használt helység- és földrajzi neveket kívánja megismertetni, valamint áttekintést ad a 2011-es népszámlálás adatairól, a hazai németség kulturális és oktatási intézményeiről (2014-es adatok alapján) és a 2014-es választások után alakult német nemzetiségi önkormányzatokról. Ha tüzetesebben megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy a többi, zöld körrel jelölt magyarországi német településtől eltérően citromsárga körrel jelöltek is szerepelnek rajta. Ezeknek ma már nincs számottevő sváb lakossága, vagy a 2011-es népszámlálás alapján nincs róluk adat. Esetükben az 1941-es népszámlálás még tíz százalék feletti sváb lakosságot mutatott, illetve évszázadokon keresztül – legtöbbjük esetében egészen a második világháborút követő elűzetésig – túlnyomórészt magyarországi németek lakták őket.

 

 

 

 

 

Bächer Iván Az elhagyott falu című regényében is egy ilyen faluról van szó. Mégpedig a Sváb-Törökország területén belül a Tolnai-hegyháton található Nagyszékelyről. A korábban ezrek által lakott zsákfalu ma már kevesebb mint 430 lelket számlál, feltehetően kevesebb mint pár tucat, nyelvjárást még beszélő magyarországi német lakossal. A második világháború után a lakosság nyolcvan százalékát – gyakorlatilag csaknem az összes magyarországi németet – elűzték. A cselekmény a 2000-es években játszódik. A falut a munkanélküliség, az elhagyatottság, a szegénység és a kilátástalanság jellemzi. A TSZ még megmaradt ingatlanjai magántulajdonba kerülnek át, egyre kevesebb embert alkalmaznak, egyre kevesebben találnak biztos megélhetést, egyre többük kényszerül idénymunkából megélni. A szegénység végett nem ritka, hogy a kis élelmiszerboltot egy éjszaka alatt teljesen kifosztják, majd ezt követően több falusi lesz a megyeszékhelyen, Szekszárdon levő börtön lakója. Az idősebb lakosok számára érkező nyugdíj ilyen körülmények között bizonyos jólétet biztosító, kisebb vagyonnak felel meg. A történet főszereplője, Gold Jenő – ahogyan az író maga is – budapesti újságíró háztulajdonosként lesz Nagyszékely ideiglenes lakója. A városi perspektívából nézve egyedülálló falusi miliőbe gyorsan beilleszkedve hamarosan különféle humoros, groteszk kalandokba keveredik. Gold egy budapesti újságnak ír cikkeket, a témáit a település jelenéből és múltjából merítve, melyek egyben a regény egyes fejezeteinek rövid történetei is. A történetek kulcsfiguráinak egyike az idős sváb Lizi néni, Gold szomszédja. Az asszony többször mesél az újságírónak a második világháború előtt megélt időkről, amikor még jólét és rend jellemezte a falut. Ily módon nemcsak a település szomorú, mégis humorosan ábrázolt jelenét, hanem Lizi néni történetein keresztül az utolsó nagyszékelyi sváb őslakosok mentalitását is megismerhetjük.

A művet mindazoknak ajánljuk, akik az egykor virágzó, eredetileg svábok által lakott Nagyszékely szomorú és borús jelenével egy ismert újságíró tollából származó vicces, valósághű történeteken keresztül szeretnének megismerkedni.

Bächer Iván: Az elhagyott falu
[Budapest] : Ab Ovo, 2010.
Második, javított kiadás
170.o.
Nyelv: magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu
Honlap: www.bibliothek.hu