Schmidt Gabriella – Hetényi Ádám: Adalékok a dunaszekcsői német tájnyelvhez

A könyv borítója

Sajnos túlzás nélkül kijelenthető, hogy a helyi nyelvjárások különböző mértékben ugyan, de „szinte a szemünk láttára”, az azokat még beszélőkkel együtt halnak ki. Ugyanez a helyzet a dunaszekcsői helyi sváb dialektussal is, melyet ma már gyakorlatilag nem hallani az utcákon. A települést korábban magyarok, németek és szerbek lakták, melyek közül a magyarországi németek a lakosság egyharmadát tették ki, legtöbbjük pedig tudott magyarul is. Habár a magyar nyelv erős hatással volt a helyi rajnai frank kevert nyelvjárásra, utóbbi egészen a második világháború végéig a hétköznapi, általános nyelvhasználat részeként megőrizte főbb jellemvonásait. A későbbi, megállíthatatlan nyelvvesztést számos helyi magyarországi német elűzése és az azt követő vegyes házasságok is felgyorsították.

Az előszóban azt olvashatjuk, hogy ez a könyv a teljesség igénye nélkül készült, nem nyelvészek, hanem két némettanár munkájának köszönhető. Belelapozva azonban rögtön láthatjuk, hogy igen alapos, értékes és egyedi munkáról van szó, melyben a helyi német nyelvjárás legalább egy töredékét sikerült ily módon megmenteni.

 

 

 

 

A mű valóban az utolsó pillanatban készült el, hiszen a könyv egyik szerzője, Hetényi Ádám, az egykori iskolaigazgató és némettanár, egyike volt azon utolsó embereknek akik még anyanyelvükként beszélték a helyi nyelvjárást. Még megérhette a könyv megjelenését, azonban súlyos betegségének következtében nem sokkal azt követően eltávozott az élők sorából. 1965-ös diplomadolgozatát a helyi nyelvjárás hangtanáról a 2011-ben megjelent A dunaszekcsői németek című könyv tartalmazza. A kötethez DVD tartozik a község életének három epizódját, a disznóvágást, a szüretet és a krisztkindlizést bemutató felvételekkel. Az első két felvételen Hetényi Ádámot riporterként láthatjuk, ahogy a helyi dialektusban beszélget két idősebb falubelivel.

Ez a 2020-ban kiadott munka három nagyobb részre osztható és részben Hetényi diplomamunkáján is alapszik. Az első, rövidebb rész a dunaszekcsői nyelvjárás nyelvészeti elemzését tartalmazza, így annak keletkezése mellett a nyelvtani jellegzetességeiről és kiejtésbeli sajátosságairól is bővíthetjük ismereteinket. Az ezt követő részben a szerzők nyelvjárási szavakat gyűjtöttek egybe a legkülönfélébb témakörök szerint, így itt megtalálhatjuk a háztartással, családdal kapcsolatos szavak, de akár a különféle növénynevek nyelvjárási megfelelőit is. A legnagyobb részt egy nyelvjárási szótár alkotja, ahol 125 oldalon keresztül a magyar ábécé szerint követik egymást a magyar kifejezések, melyek mellett a rajnai frank kiejtéshez közelítő, fonetikusan lejegyzett nyelvjárási kifejezéseket találjuk. Ahogyan a legtöbb nyelvjárási szótár, úgy ez is több ember együttes, szorgos munkájának eredménye. A szavakat többek közt Mikola Józsefné szül. Mayer Anna adatközlőnek köszönhetjük, melyeket Hetényi Ádám egészített ki, illetve dolgozott át a könyv egyéb anyagaival, Schmidt Gabriella némettanárral együttműködve. A szavak eredeti, kiejtéshez hű megtanulását nagyban segítheti a CD formátumú kiegészítő hanganyag, amelyen a két pedagógust – Schmidt Gabriellát magyarul és Hetényi Ádámot dialektusban – hallhatjuk.

A művet mindazoknak ajánljuk, akik szeretnék a dunaszekcsői németek nyelvjárási szavait egy felhasználóbarát szótár segítségével megismerni, illetve azokat a sajátjaikkal összehasonlítani.

Schmidt Gabriella – Hetényi Ádám: Adalékok a dunaszekcsői német tájnyelvhez. Beiträge zur Seetscher Mundart
Dunaszekcső : Szekcsői Németek Nemzetiségi Önkormányzata, 2020.
183. o., + a szótár hanganyaga CD mellékletként
Nyelv: Előszó és magyarázat magyar és irodalmi német nyelven, a szócikkek szavai magyarul és dunaszekcsői német nyelvjárásban.

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu