Ungarndeutsche heute – Sprache und Zugehörigkeit

A kiadvány borítója

Spiegelungen – Heft 1.20

A Magyarországi Németek Könyvtárának állományában nemcsak könyvek és audiovizuális információhordozók, hanem periodikák, azaz időszakosan megjelenő nyomtatott sajtótermékek, újságok és folyóiratok is megtalálhatóak. Folyóirat-állományunk gyűjteményünk egyik kiemelt részét képezi. Elsősorban a kárpát-medencei németséggel foglalkozó német és magyar nyelvű sajtótermékeket gyűjtjük.

 

 

 

 

 

Idén, 2020-ban is több mint húszféle aktuális periodika található könyvtárunk polcain, melyek a legújabb hírekkel, valamint különböző kulturális, politikai és irodalmi témákkal örvendeztetik meg olvasóinkat. Ezek közé tartozik a Spiegelungen is.
Spiegelungen folyóiratot a Südostdeutsche Vierteljahresblätter utódjaként 2006 óta adja ki a müncheni Ludwig Maximilian Universität az Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas megbízásából. 2014-től félévente jelenik meg egy-egy füzetnek nevezett szám, mely formátumát tekintve inkább könyv. A folyóiratban tudományos, irodalmi, tárca és értekezések találhatóak, melyek Délkelet- és Közép-Európa német történelmét és kultúráját különféle politikai, szociális és kulturális vonatkozásban taglalják.
A 2020-as 1. „füzet” borítója alapján könnyen kikövetkeztethető, hogy ennek a lapszámnak a tudományos főtémáját a magyarországi németek helyzetének, pontosabban véve történelmüknek és jelenüknek a vizsgálata teszi ki.
Komlósiné Knipf Erzsébet révén az Ein soziolinguistischer Streifzug zur Sprache der deutschen Minderheit in Ungarn (Egy szociolingvisztikai barangolás a magyarországi német kisebbség nyelvében) című értekezésben a mindennapos német nyelvhasználattal kapcsolatosan olvashatunk. Huber Ágnes Ist ungarndeutsche Identität wählbar? (Választható-e a magyarországi német identitás?) című tanulmányában a magyarországi német fiatalokra összpontosít. Michael Prosser-Schell Folklorisierung als Aspekt der Kultur der deutschen „Nationalen Minderheit“ in Ungarn (Folklorizáció, mint a magyarországi német nemzeti kisebbség népi kultúrájának aspektusa) című tanulmánya azt tárja fel az olvasó előtt, hogy a magyarországi német paraszti építészet hogyan jelent meg a Deutscher Kalender 1958 és 1988 között megjelent számaiban. Tóth Ágnes és Vékás János a magyarországi nemzetiségek demográfia változásait elemzik a 2001-es és a 2011-es népszámlálások alapján. Az oktatásügy sem marad érintetlenül a kiadványban. Manzné Jäger Mónika tanulmányában a bajai főiskolai német „nyelvtanulási műhelyét” mutatja be, a magyarországi németek szerteágazó oktatási hálózatáról pedig Müller Márta ad átfogó képet. A megfigyelések tragikus, 1956-ig tartó korszakát pedig Gajdos-Frank Katalin által ismerhetjük meg.
A tárcák közt a német dialektológia neves képviselőit, Wild Katalint és Manherz Károlyt egy velük készült interjú által hozza közel hozzánk a germanista doktoranduszhallgató Sós Gabriella.
Az irodalmi témák iránt érdeklődők pedig biztosan örülnek a Magyarországi Németek Házában is bemutatott Ich habe hier nichts mehr zu suchen! (Nincs már itt dolgom semmi!) Balogh Robert által írt darab szövegének, illetve Kalász Márton és Korb Angéla verseinek is.

A kiadványt mindazoknak ajánljuk, akik a magyarországi németekkel kapcsolatos aktuális tudományos értekezéseket, illetve kortárs irodalmat szeretnének olvasni.

Florian Kührer-Wielach (Szerk.): Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (A németek kelet-közép-európai történelmének és kultúrájának szentelt folyóirat)
Heft 1/2020, Jahrgang 15.
Ungarndeutsche heute – Sprache und Zugehörigkeit (Magyarországi németek ma – nyelv és hovatartozás)
Regensburg : Verlag Friedrich Pustet, 2020.
293. o., ill.
nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu