So sangen sie in den dreissiger Jahren

Lieder und Sprüche, vorgetragen von Frauen aus Császártöltés und aus Katymár

A könyv borítója

Az 1980-as évek végén, de különösen a rendszerváltozást követően nyílt meg jelentősen annak a lehetősége, hogy a „nyugati” német nyelvterületeken működő – főként az NSZK és Ausztria – intézetei részéről bizonyos, a magyarországi németeket érintő kutatások jelentősebb támogatást élvezhessenek, illetve azok akadálymentesebben megvalósulhassanak. A terepkutatás körülményei akkoriban még sokkal jobbak voltak. A rendszerváltozás körüli időszakban még sok olyan magyarországi német élt, akiknek a hagyományok és a szokások gyermek- és ifjúkoruk mindennapjait jelentették, amikor a népzene és a népdal nem a színpadon, hanem otthon, az utcán és a földeken csendült fel.

 

 

 

Ez a gyűjtemény is egy az ebben az időszakban végzett kutatási projekt eredménye. A Bécsi Egyetem Néprajzi Intézete a „Wiener ungarndeutsche Kulturforschung” nevű projekt keretén belül négy sváb települést, Gyönköt, Császártöltést, Katymárt és Villányt, kutatta a közösségek hagyományos kultúráját egész egységként vizsgálva. A kutatások része volt 1989 és 1991 között a két bácskai település, Császártöltés és Katymár „kihalástól veszélyeztetett” dal- és szóláskincsének feltárása is. Az anyagok felvétele Dr. Kurt Linthoudtnak köszönhető, aki olyan dalokat és szólásokat dokumentált – egyben megmentve őket a feledés homályától -, melyeket már csak egy-egy személy ismert. Császártöltésen az idősek otthonában, Katymáron pedig kiscsoportos és egyéni feltárás útján történt az anyag rögzítése. A forrásközlők többsége hatvan év körüli vagy annál idősebb magyarországi német asszony volt. Igen izgalmas már abba is belegondolni, hogy a rögzítés is idestova már harminc évvel ezelőtt történt, így a gyűjtemény valódi időutazásra invitálja az érdeklődőt az ősök népi kultúrájába.

A dalok lejegyzése és az anyag tudományos feldolgozása Dr. Anton Hofer munkáját dicséri, aki az énekeket és a szólásokat különböző témák alá rendezte, illetve helyenként a megfelelő, Ausztriában ismert variánsokat is feltüntette. Így találhatunk a könyvben többek közt gyerekdalokat és mondókákat, szerelmes dalokat, lakodalmas nótákat és rigmusokat, de még egyházi énekeket is. A gyűjtemény így igen széles repertoárral rendelkezik, akár mindennapjainkra is szinte minden alkalomra szolgál valamivel ezekből a kincsekből.

A császártöltésiek közül sokak elszenvedték a malenkij robot tragédiáját, amikor magyarországi németek tömegeit hurcolták kényszermunkára a Szovjetunióba. A Katymáron élőkből sokan a titói Jugoszlávia területéről szöktek át és a haláltáborok borzalmait is átélték. Így ennek a gyűjteménynek köszönhetően az utókor számára megőrződött a fogság, az elűzetés és a menekülés sorscsapásai következtében keletkezett dalkincs is.

A könyvet mindazoknak ajánljuk, akiket érdekel a magyarországi németek több mint nyolcvan évvel ezelőtti népdal- és szóláskincse, illetve a császártöltési és katymári variánsait szeretnék kutatni és megismerni.

So sangen sie in den dreissiger Jahren
(Így énekeltek ők a harmincas években)
Lieder und Sprüche, vorgetragen von Frauen aus Császártöltés und aus Katymár
(Dalok és szólások, császártöltési és katymári asszonyok előadásában)
Erhebung und Tonaufnahme: Kurt van Linthout – Transkription und Wissenschaftliche Bearbeitung: Anton Hofer
(A felvételeket készítette: Kurt van Linthout – a dalokat lejegyezte és tudományosan feldolgozta: Anton Hofer)
Wien-Győr: Hazánk Könyvkiadó Kft., 1993.
171 o.
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu