Rózsás József – Vajta László: Nevezetes németbólyi lakóházak

A könyv borítója

Helytörténeti monográfiákból, vagy az ún. Heimatbuch-okból az érdeklődő olvasó sok mindent megtudhat egy település múltjáról, annak korábbi lakóiról, még a szokásokról, mindennapokról, illetve akár a helyi gasztronómiáról is.

Bólyról, a magyarországi német kisvárosról, melyet 1950 előtt még Németbólynak neveztek, könyvtárunkban két monográfia is található (Geschichte der Grossgemeinde Német-BólyBóly 1093-1993). Állományunk részét képezi a Deutsche Auswanderer in Ungarn című szakkönyv is, mely a bólyi uradalom területére történő 18. századi német betelepítésről szól. Ez a három könyv igen jól kiszolgálja a kisváros története iránt érdeklődőket. Egy település múltja azonban nem csak általános történeti adatokból tevődik össze, hiszen történelmét annak lakói írták.

 

 

 

 

Ebben a könyvben házakról, jobban mondva olyan lakóházakról és azok lakóiról van szó, akik 1947 előtt születtek. Ezt a korszakhatárt nem véletlenül húzták meg a szerzők, ugyanis a második világháborút követően a lakosságban történt változások megváltoztathatatlan anomáliákat okoztak számos ingatlan esetében.A könyv három részre oszlik. Az elsőben a település történetéről, illetve a 19. századtól a 20. század közepéig tartó időszak lakóházépítési jellegzetességeiről van szó.
A második részben több mint 40 lakóház kapcsán – a mai utcanevek és házszámok feltüntetésével – Németbóly jelentős vagy érdekfeszítő személyiségeiről olvashatunk. Szegény és gazdag emberek, polgárok és iparosok élettörténeteivel ismerkedhetünk meg. A szövegeket korabeli és mai fotók, esetenként homlokzati rajzok egészítik ki.
A harmadik részben különböző statisztikákat találunk. Itt kapott helyet az az egyedülálló, 1858-ból származó németbólyi földtulajdonosi névsor is, mely a nevek mellett a birtokok nagyságát és helyét is felsorolja.

Ez a könyv egy különleges sétára invitál minket a településen, egyfajta időutazásra az akkori Németbólyba. A kiadványt lapozgatva egy darabka történelem elevenedik meg a szemünk előtt.

A könyvet mindazoknak ajánljuk, akik a korabeli Németbóllyal kapcsolatos történelmi ismereteiket szeretnék rendhagyó módon, élettörténeteken keresztül kiegészíteni.

Rózsás József – Vajta László: Nevezetes németbólyi lakóházak
Bóly : Bóly Város Önkormányzata, 2018.
287 o., ill.
Nyelv: magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében. További információ: info@bibliothek.hu