Judit Klein: Die Funktion und Geschichte der deutschsprachigen Minderheitenmedien in Ungarn im Sozialismus

A könyv borítója

A sajtó általában a mindennapjainkban, de a kisebbségek önmeghatározásában, reprezentációjában és identitásőrzésében is igen fontos szerepet játszott, illetve játszik mind a mai napig. A magyarországi németek korábban soha nem voltak annyira kitéve az asszimilációnak, mint a szocializmus időszakában. Ma már jól ismerjük ennek okait. Mégis a magyarországi németekkel szembeni szigorú kisebbségi politika bizonyos mértékű enyhülését figyelhetjük meg 1956 után. Ugyanez a kisebbségi médiumokra is kihatással volt, legalábbis ha azt vesszük figyelembe, hogy azok egyáltalán létezhettek.

 

 

 

 

 

Az már teljesen más kérdés, hogy meglétük, illetve működésük hogyan és milyen mértékben hatott a magyarországi németekre és azok egyáltalán hogyan működhettek.
Dr. Klein Judit a 90-es években a Magyar Rádió német nyelvű adásánál, azt követően pedig a Magyar Televízió Kisebbségi Szerkesztőségében dolgozott. Így nem véletlen, hogy disszertációját 2015-ben az Andrássy Egyetemen a magyarországi német sajtóról, Die Funktion und Geschichte der deutschsprachigen Minderheitenmedien in Ungarn im Sozialismus (A német kisebbségi média funkciója és története Magyarországon a szocializmus időszakában) címmel írta. Ez a kötet a doktori munkájának kiadott verziója. A könyv azt a már korábban említett problematikát is taglalja, hogy bár létezett a vizsgált korszakban kisebbségi sajtó, az csak korlátozott mértékben tudta beteljesíteni eredeti küldetését.
A könyvben többek között bizonyos fogalommagyarázatokat, a kisebbségi sajtó általános leírását és történetét is megtaláljuk. A német nyelvű kisebbségi sajtó 20. századi, 1945-ig tartó történetét egy rövidebb fejezet taglalja.
A munka fő témáit a hazánkban működő szocializmus kori nyomtatott és audiovizuális német kisebbségi sajtóorgánumok vizsgálata adja. Előbbihez az 1954 és 1956 között kiadott Freies Leben, illetve annak utódja, az 1957 óta működő Neue Zeitung hetilap tartozik. Utóbbi esetében pedig a Magyar Rádió német nyelvű adásáról és a Magyar Televízió Unser Bildschirm című műsoráról van szó.
A dolgozatban főként a vizsgált korszakról van szó, megtudhatjuk ugyanakkor azt is, hogy bizonyos körülmények a sajtó állapotát illetően miért nem vesztettek a mai napig aktualitásukból.

A könyvet mindazoknak ajánljuk, akik szeretnének egy jól felépített szakkönyvet olvasni a témában, illetve az itt vizsgált sajtótermékek mai struktúráit és működését is megérteni.

Judit Klein: Die Funktion und Geschichte der deutschsprachigen Minderheitenmedien in Ungarn im Sozialismus
(Klein Judit: A német kisebbségi média funkciója és története Magyarországon a szocializmus időszakában)
Dissertation, Andrássy Universität, Budapest, 2015.
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2016.
265 o.
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében. További információ: info@bibliothek.hu