Maria Erb und Margit Schulteisz (Hrsg.): Haja, baja, Khessje…

A könyv borítója

Geresdlak országosan is ismertté vált az évente megrendezésre kerülő Gőzgombóc Fesztiváljának köszönhetően. A magyarországi német település Német Önkormányzatának hála az utóbbi években a falu gazdag gasztronómiáját két könyvecskében is dokumentálták. Az Omas Speisen 2 című kiadvány utolsó oldalain az étkezési szokásokkal összefüggő nyelvjárási mondókákat találunk, melyek arra engednek következtetni, hogy a település még sok nyelvjárási kincset rejtegethet.

 

 

 

 

 

 

Ezt a kiadványt formáját tekintve inkább füzetnek nevezhetjük, mégis valami értékeset tartalmaz, ami egyrészt teljesen eltűnt a mindennapokból, másrészt eddig egyáltalán nem került lejegyzésre. A füzet geresdlaki gyermekmondókákat, gyermekdalokat és gyermekjátékokat tartalmaz. Ezekhez hasonlókat csak néhány gyűjteményben találhatunk, mint például az Ungarndeutsche Studien 2. részében (Kinderlieder, Reime und Spiele der Ungarndeutschen) vagy a baranyai gyűjtésű Hoppe, hoppe Reiter című kötetben, néhány helytörténeti munkában, vagy a 2017-ben kiadott pilisvörösvári gyűjteményben.

Haja, baja, Khessje… című publikáció a falu idősebb lakóinak közreműködésével jött létre. A szövegek azokból az időkből származnak, amikor a családokban a nyelvjárás még egyben a hétköznapi nyelvet jelentette. Némelyek az iskolai oktatásból, tankönyvekből származnak, de tartalmaznak nyelvjárási jegyeket. A szerkesztők célja az volt, hogy a gyűjtemény ne csak a múlt egy száraz dokumentációját adja vissza, hanem hogy az az oktatásban és az otthonokban is felhasználásra kerüljön. A kiadvány a laikus közönséget is meg kívánja szólítani. A nyelvjárási szövegek átirata a közérthetőség kedvéért a német ABC betűinek felhasználásával készült, így lehetővé téve az általános felhasználást. A szövegeket részben archív képek, részben a helyi általános iskolások rajzai és színes fényképei egészítik ki.
A kis formátum ellenére a füzetben kiszámolók, sorrímek, gúnyversek, és körjátékok is találhatóak. A kisebbeknek nagy örömet okozhatunk a bölcsődalokkal, lovagoltatókkal, kéz-, ujj- és lábjátékokkal. A tanulást több szövegnél, mint a különleges alkalmak – újév, a Hutzelsonntag (a böjti időszak első vasárnapja), a húsvét, a névnap és a születésnap – rigmusainál rövidebb leírások segítik.

A kiadványt mindenekelőtt óvodákban, illetve a tanítás során lehet igen jól alkalmazni, de olyan szülők is nagy haszonnal forgathatják, akik nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni az otthoni nyelvi nevelésre.

Haja, baja, Khessje….
Kinderreime, Kinderlieder und Kinderspiele aus Gereschlak
(Geresdlaki gyermekmondókák, gyermekdalok és játékok)
Geresdlak : Német Önkormányzat Geresdlak, 2019.
48 o., Ill.
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében. További információ: info@bibliothek.hu