Andreas Schmidt-Schweizer (Hrsg.): Die politisch-diplomatischen Beziehungen der Wendezeit 1987-1990

A kelet- és kelet-közép-európai blokk országainak az 1980-as évek végén végbemenő, a szocialista rendszereiket érintő felbomlási folyamatait röviden rendszerváltozásnak nevezzük, amit Európa XX. századi történetének egyik legizgalmasabb periódusai közé sorolhatunk. Ugyanezt Magyarországon is megtapasztalhattuk, ami a magyarországi németek kulturális autonómiájának kiépítésében jelentős lehetőségeket teremtett. Ebben meghatározó szerepet játszott és játszik a mai napig az NSZK anyagi, politikai és kulturális támogatása.

 

 

 

 

Ez a szakkönyv az 1987 és 1990 közötti időszakot veszi górcső alá, amikor is a történelmi események olyannyira felgyorsultak, hogy szinte még a politikai döntéshozók se tudták őket követni. Ez az első olyan kötet, ami a nyugatnémet-magyar politikai-diplomáciai viszonyok és a magyar reformfolyamat feldolgozásával, illetve a német egyesülés kérdéskörével együtt foglalkozik. A szerkesztőnek, Andreas Schmidt-Schweizernek a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának tudományos munkatársaként lehetősége nyílt egy tizenkét éven át tartó kutatómunkának köszönhetően a témát mélységeiben is megvizsgálni és végül kiadni ezt a művet. Munkája során többek között Glatz Ferenc, Gerhard Seewann és Tóth Ágnes történészek is támogatták. Beszélgetések formájában pedig további értékes információkhoz jutott az egykori bonni nagykövettől, Horváth Istvántól is, aki magánarchívumának dokumentumait is a rendelkezésére bocsátotta.
Így született meg ez a munka, ami két egységből tevődik össze, melyből az első további két nagyobb fejezetre oszlik. Az első fejezet, mely a Rückblick auf die westdeutsch-ungarischen Beziehungen 1949 bis 1987 címet viseli, a nyugatnémet-magyar kapcsolatokat vizsgálja az 1949-től 1987-ig tartó időszakban. A második, a Die politisch-diplomatischen Beziehungen, zur Zeit der politischen Wende in Ungarn, der DDR-Flüchtlingswelle und des deutschen Vereinigungsprozesses zwischen 1987 und 1990 elnevezésű pedig a magyarországi politikai rendszerváltozás, az NDK-menekülthullám és a német egyesülés folyamata idején, 1987 és 1990 között fennálló politikai-diplomáciai viszonyokkal foglalkozik.
A könyv következő, nagyobb részében, mintegy 480 oldalon keresztül 1987-1990 között keletkezett dokumentumok találhatóak. Ezek közt találhatjuk a magyarországi németek identitását és oktatásügyét a későbbiekben jelentősen befolyásoló Westdeutsch-ungarische Erklärung über ein Sonderprogramm zur Förderung der deutschen Minderheit und der deutschen Sprache in Ungarn vom 7. Oktober 1987 (Az NSZK és Magyarország közti 1987. október 7-i egyezmény a magyarországi német kisebbség és a német nyelv oktatásának támogatásáról) című iratot.

A könyvet mindazoknak ajánljuk, akiket behatóbban érdekelnek a történelmi témák és többet szeretnének tudni azon események hátteréről, melyek a hazánkban maradt és az NSZK területére űzött magyarországi németek életét, kapcsolati lehetőségeit, identitásápolását is közvetlenül befolyásolhatták 1949 és 1990 között.

Andreas Schmidt-Schweizer (Szerk.): Die politisch-diplomatischen Beziehungen in der Wendezeit 1987-1990
(A rendszerváltás 1987-1990 közötti politikai-diplomáciai viszonyai)
Quellen zu den Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Ungarn 1949-1990 ; Band 3
(Források a Német Szövetségi Köztársaság és Magyarország közötti viszonyokat illetően az 1949-1990 közötti időszakból ; 3. kötet)
Berlin : De Gruyter Oldenbourg, 2018.
744 o.
Nyelv: Deutsch

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve, akkor kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében. További információ: info@bibliothek.hu

Honlap: www.bibliothek.hu