Albert M. Maurer: Die Schwarze Flucht

A könyv borítója

A Duna-menti svábok a titói Jugoszlávia születése idején zajlott szenvedéstörténetének kutatásánál megkerülhetetlen téma a gádori haláltábor tragikus története, ahol a népcsoport tagjaiból több ezren vesztették életüket. A túlélők közül sajnos nagyon sokan vitték magukkal később a sírba borzalmas emlékeiket. A témában szerencsére viszonylag sok írás született köszönhetően több történésznek, kortársnak és a tematikát feldolgozó szerzőnek. Albert M. Maurer könyve is ide sorolható, mely kapcsán túlzás nélkül kijelenthető, hogy munkájával méltó emléket állított a valaha a Bánátot és Bácskát felvirágoztató Duna-menti sváboknak.

 

 

 

 

 

 

A könyv címe a gádori táborból a magyar határon keresztül való veszélyes és egyben illegális menekülésre utal, melyet a szerző szülei is megkockáztattak. Ő maga már Villányban született 1947-ben, ahonnan végül 1948-ban a drávaszögi Dárdából származó családja Baden-Württembergbe települt. Maurer tehát a könyv cselekményének idején még nem élt, illetve semmit sem meséltek neki ezekről a családját érintő borzalmakról. Könyvének cselekménye igen naturális és forgatókönyvszerű, stílusát tekintve pedig lírai és prózai elemeket egyaránt tartalmazó, kitalált történet. Az olvasóra olyan erős hatással van, mint egy dokumentumfilm, szereplőin keresztül pedig részletes képet kapunk különböző nemzetiségű emberekről és azok politikai nézeteiről. Johann, a dárdai Duna-menti sváb férfi nehéz döntés elé kerül, hogy a honvédekhez vagy népi németként SS alakulathoz vonuljon-e be. Sógora Ludwig hezitálás nélkül a „Prinz Eugen” SS-hadosztályt választja. Mindkettőjük jó ismerőse, a szerb származású Peko által megtudhatjuk, hogy milyen volt a háború egy partizán szemszögéből. Ludwig leghőbb vágya, hogy kitüntessék az Első Osztályú Vaskereszttel, Johanné, hogy újra a családjával lehessen, Peko pedig a kommunista Jugoszláviáért küzd. A történeten keresztül megismerhetjük az ország különböző nemzetiségeinek indíttatásait, miközben a mesélő állásfoglalás nélkül, semleges szemszögből mutatja be a második világháború alatt a Balkánon történt borzalmakat. A történet szálai végül a gádori haláltáborban találkoznak, ahol a foglyok egyetlen lehetőségét a túlélésre a szökés jelenti.

A könyvet mindazoknak ajánljuk, akik egy igen képszerű történeten keresztül szeretnék megismerni a második világháború zűrzavarát és a jugoszláviai Duna-menti svábok sorsát.

Albert M. Maurer: Die Schwarze Flucht
(Fekete menekülés)
Aachen : Shaker Media, 2015.
262 o.
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében. További információ: info@bibliothek.hu