Johann Eppel (Szerk.): Tevel

A könyv borítója

Egy-egy új könyvbeszerzés a Magyarországi Németek Könyvtára számára nem mindig jelenti azt, hogy új kiadású kiadvánnyal bővül az állománya. Gyűjteményünk esetében lehetnek ezek régebbi megjelenések is, melyek hagyatékból származnak, esetleg más könyvtárak, intézmények vagy magánemberek nagyvonalú adományának köszönhetőek. Ez a helytörténeti monográfia is az utóbbiakhoz tartozik, melyet a Heimatgemeinschaft der Teveler E.V. Eppingen (Teveli Elszármazottak Egyesülete) kiadványaként az Interpress Kiadó jelentetett meg 1988-ban Budapesten.

 

 

 

 

 

Különlegesnek számítanak már azok a körülmények is, melyek lehetővé tették a könyv kiadását. Megjelenése ugyanis az akkori NSZK-ban és a Magyar Népköztársaságban élők közös munkájának volt köszönhető. Ez viszonylag ritka eset lehetett – de már előrejelzi a kommunista rendszer felbomlását is -, az akkori kormány egy olyan nemzetközi együttműködést támogatott – vagy tűrt meg -, melynek segítségével egy olyan könyv látott napvilágot, amelyben a teveliek a malenkij robotban és az elűzetésben való érintettsége is felszínre kerül.
A kiadvány két nagyobb részből áll. Eppel János, aki a könyv szerkesztője is egyben, a Szekszárdon található Tolna Megyei Levéltár anyagait felhasználva írta meg a terjedelmes első részt. A szerkesztő Tevel településtörténetét dolgozta fel a történelem előtti koroktól egészen a helyi magyarországi németek 1948-as kitelepítéséig. Munkájában több mint 400 oldalon keresztül, nagyon részletesen, tudományos igényességgel összeállítva taglalja a teveliek 18. századi betelepítését, majd az azt követő évszázadokat.
Dorfleben (Élet a faluban) c. második rész szintén igényesen összeállított munka, mely többek között olyan ház- és névlistákkal kezdődik, amik a kitelepítés előtti és utáni állapotokat is hűen tükrözi. Különböző, többek közt a településen élő magyarországi németek szokásairól nyelvjárásáról írt tanulmányok, népköltések, rímek, mondások, versek, szólások és érdekes anekdoták szolgálják a teveli németek megismertetését. A könyv ezen fejezetét többek közt az NSZK-beli egyesület tagjai, valamint az USA-ban és az NDK-ban élő teveli elszármazottak írták.

Az olvasó tehát egy olyan könyvet tarthat a kezében, mely a világ különböző részeire került teveliek együttes munkája. Értékét emeli, hogy az előkészületekhez lektori munkájával még az akadémikus és történész professzor, Glatz Ferenc is jelentősen hozzájárult.

A könyvet mindazoknak ajánljuk, akik pusztán kíváncsiságból vagy kutatási szándékkal Tevelről szeretnének egy tudományos igényességgel megírt településtörténeti monográfiát olvasni.

Johann Eppel (Red.):
Tevel
zweieinhalb Jahrhunderte schwäbische Ortsgeschichte in Ungarn 1701-1948
(Eppel János (Szerk.):
Tevel
két és fél évszázad sváb településtörténet Magyarországon 1701-1948)
Eppingen-Budapest: Heimatgemeinschaft der Teveler E.V. Eppingen/BRD – durchgeführt vom Verlag Intepress, Budapest, 1988.
527 o., ill.
Nyelv: Német. A történeti rész rövid, magyar nyelvű összefoglalójával.

Az ajánlóinkban szereplő könyvek megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében. További információ: info@bibliothek.hu

Honlap: www.bibliothek.hu