Gerhard Seewann – Michael Portmann: Donauschwaben • Deutsche Siedler in Südosteuropa

A könyv borítója

A Duna-menti svábokról ezidáig szerencsére nagyon sok publikáció született. Ebből kifolyólag biztosan sokan igen járatosak a témával kapcsolatos történelmi kérdések tekintetében is. A kifejezést (Donauschwaben/Duna-menti sváb) illetően azonban sok laikusnál előfordulhatnak olyan bizonytalanságok, hogy az pl. csak a Bácska és a Bánát területéről, vagy a máshonnan származó németekre is vonatkozhat-e. A 2018-ban megjelent Donauschwaben • Deutsche Siedler in Südosteuropa című könyv sok kérdésre ad választ és több szempontból is egy értékes különlegesség.

 

 

 

 

 

Egyrészt egy olyan történelmi szakkönyvről beszélhetünk, amelynek szerzői az ismert és elismert történész, Prof. Dr. Gerhard Seewann, és Michael Portmann, az Osztrák Tudományos Akadémia kutatója. A könyvet tehát tudományos igénnyel, a kutatások legújabb állása szerint írták. Másrészt az ulmi Donauschwäbisches Zentralmuseum és a Német Kultúrfórum Kelet-Európa együttműködésében került kiadásra. Céljuk egy átfogó, közérthető, gazdagon illusztrált és a szélesebb olvasóközönséget is elérő könyv publikálása volt.

A kiadvány a volt Magyar Királyság területén a betelepítés időszakától folgalja magába a különböző településterületeken élő németek történetét. A Duna-menti svábok története, ami az első világháborút követően Magyarországon, Romániában, illetve a volt Jugoszláviában és annak utódállamaiban játszódott, egészen a 2000-es évek első évtizedéig kerül feldolgozásra. A különösen érdekes illusztrációkat és fotókat leírások egészítik ki. A szövegek és a források az összefüggéseket feltárva segítik az olvasót a különböző korszakok tiszta átlátásában, többször fókuszba helyezik a magyarországi németeket.

A könyvet, melyet 2019 májusában tematikus beszélgetés keretében a HdU-ban is nagy közönségsikert aratva mutattak be, mindazoknak ajánljuk, akik szeretnének egy kompakt, mégis szakszerű áttekintést kapni a témában.

Gerhard Seewann – Michael Portmann:
Donauschwaben • Deutsche Siedler in Südosteuropa
(Duna-menti németek • német telepesek Közép-Kelet Európábából)
Potsdam : Deutsches Kulturforum östliches Europa/Donauschwäbisches Zentralmuseum, 2018.
371 o., Ill.
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében. További információ: info@bibliothek.hu