Hambuch Vendel (szerk.): Közös örökségünk. 1100 éves német-magyar keresztény kapcsolatok

A könyv borítója

Mióta Szent István hitet tett a nyugati kereszténység mellett, a vallás meghatározó eleme volt Magyarország történetének. A Duna menti svábok életében mindig is központi szerepe volt. Ez a publikáció a magyarországi németség ismert kutatóitól és neves egyháziaktól közöl tanulmányokat.

 

 

 

 

A kötet szerkesztője, Hambuch Vendel, 2012-es haláláig a legelkötelezettebb magyarországi németek közé tartozott, tevékenysége a tudományban és a társadalmi életben egyaránt kiemelkedő volt. A Szent Gellért Katolikus Egyesület elnökeként nagy szerepe volt abban, hogy fennmaradtak a magyarországi németség egyházi hagyományai. A népcsoport érdekében végzett munkájáért megkapta a Budapesti Németségért kitüntetést és a Baden-Württemberg Tartomány Duna Menti Sváb Kulturális Díját is.

A részben kétnyelvű kötet terjedelme – csaknem 900 oldal – jól mutatja, milyen mélyen beágyazódott a magyarországi németek életébe a keresztény hit. A szerzők listája több mint impozáns. Hogy csak néhány nevet említsünk: Kristó Gyula, Anton Tafferner, Gergely Jenő, Szántó Konrád és Franz Walper prelátus. A Duna menti svábok egyházi életét tanulmányozók számára megkerülhetetlen ez a könyv.

A kiadvány a magyarországi németek kutatásának alapműve, ezért mindazoknak ajánlott kézbe venni, akik képet akarnak alkotni a népcsoportról.

Hambuch Vendel (szerk.) Közös örökségünk. 1100 éves német-magyar keresztény kapcsolatok. Kimagasló, karizmatikus németszármazású egyházi és laikus személyiségek hozzájárulása a magyar egyházi és szellemi élethez
Budapest : St. Gerhardswerk Ungarn e. V., 2001.
883 o. : ill.
Nyelv: német-magyart