Judit Háhn (Hg.): „Mindent elvettek tőlünk!”

 

A könyv borítója

Az itt ismertetett könyvet eredetileg nem a nagy nyilvánosságnak szánták. A történetek, melyeket a szerkesztőnő nagyanyja és két másik megkérdezett elmesélt, azonban olyan izgalmasak, hogy Háhn Judit úgy döntött, kötetben jelenteti meg őket.

 

 

 

 

A három asszonyt a közös szülőfalu köti össze: valamennyien a baranyai Hímesházáról származnak. Az egykor kizárólag fuldai bevándorlók lakta településen ma a németek mellett bukovinai székelyek és felvidéki magyarok is élnek. Itt nem került sor szervezett kitelepítésekre, ami azonban valamelyest még el is mélyítette a nemzetiségi konfliktusokat.

A könyv beszámolói szubjektívek, ezért nem várhatunk tőlük tárgyilagosságot vagy tudományos pontosságot. Sajnos azonban a szerkesztői előszóban is van legalább egy súlyos hiba, szerzője ugyanis következetesen „szlovákoknak” nevezi a felvidéki magyarokat. Ez viszont nem változtat azon, hogy a Pécsi Tudományegyetem nyelvész doktorandusza által összeállított kötet fontos forrása Hímesháza történetének.

A képmelléklettel ellátott könyvecske jól alkalmas arra, hogy tartalmát összevessék más sváb települések lakóinak élményeivel.

Háhn Judit (szerk.): „Mindent elvettek tőlünk!” Svábsors Baranyában. Visszaemlékezések
Pécs : S. n., 2010.
64 o. : ill.
Nyelv: magyar