Gerhard Seewann: A magyarországi németek és az etnopolitika

A könyv borítója

Gerhard Seewann professzor a magyarországi németség egyik legismertebb kutatója. Ebben a kötetben 15 tanulmánya kapott helyet, részben német, részben magyar nyelven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az 1975 és 1999 között keletkezett írások három tematikus egységre tagolhatók: nemzetiségpolitika a rendszerváltozás idején, legújabb kori és 1945 előtti történelem. Több tudományág, így a politológia, a historiográfia és a családtörténet is megjelenik a szövegekben, ami jól mutatja a szerző sokrétű érdeklődését.

A tanulmányok megvilágítják a magyarországi németek, valamint a Kárpát-medence más kisebbségei történetének összefüggéseit. A kötet végén található a szerző 1971 és 1999 között megjelent publikációinak bibliográfiája.A könyvet elsősorban azoknak ajánljuk, akik behatóbban szeretnének megismerkedni a magyarországi német történelemmel.

Gerhard Seewann: Ungarndeutsche und Ethnopolitik
Budapest : Osiris – MTA Kisebbségkutató Műhely – MNOÖ, 2000
(Kisebbségek Kelet-Közép-Európában, 4.)
264 o.
Nyelv: neacute;met-magyar