Lies mit, denk mit!

A könyv borítója

Az irodalom a nemzetiségi identitás fontos alkotóeleme. Ezért fontos, hogy az iskolában – legalább a nemzetiségi oktatás keretében – a magyarországi német írókat és költőket is tanítsák. Ez a könyv primer szövegeket és hozzájuk kapcsolódó feladatokat tartalmaz, amelyek segítségével a műveket az iskolában fel lehet dolgozni.

 

 

 

 

 

 

 

 

A kötet három szerzője főiskolai oktató, tehát magas pedagógiai szakképesítéssel bírnak. Ez meglátszik a szövegek kiválasztásán és a feladatok színvonalán is. Az utóbbiak többsége a szókincshez kapcsolódik, de vannak nyelvtani és kreatív gyakorlatok is.

A kiadványban számos magyarországi német irodalmár művei megtalálhatók, különösen Koch Valériának és Michaelis Józsefnek olvasható benne sok verse. A kötet öt tematikus fejezetre oszlik, a végén rövid életrajz kapott helyet az egyes szerzőkről.

A könyvet elsősorban iskolai használatra szánták, de az iskolában tanultak kiegészítésére is jól használható.

Daczi Margit, Klein Ágnes, Zrínyi Andrea: Lies mit, denk mit! Ungarndeutsche Autoren im Unterricht (Olvassunk együtt, gondolkodjunk együtt! Magyarországi német írók és költők az oktatásban)
Szeged : Grimm, 2001.
173 o.
Nyelv: német