Rolf Kosiek: Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert

A könyv borítója

A 20. század a világ szinte minden országa számára drámai változásokkal volt tele, a német történelem azonban különösen eseménydús volt. Császárság, weimari köztársaság, náci-uralom, kettészakítás, a világháborúk: mindez hozzátartozik. Rolf Kosiek könyve mindezeket és más eseményeket foglalja össze.

 

 

 

 

 

 

 

 

A könyv kronologikus felépítésű, az első fejezet a német nép keletkezését tárgyalja a kezdetektől a Második Német Birodalom 1871-es megalapításáig, az utolsó a 21. század kezdetét. A kötet számos illusztrációt tartalmaz, fotókat, festményeket, a szöveg maga könnyen olvasható. A fejezetek 6-7 oldalas alfejezetekre tagolódnak, az első ízben előforduló neveket jelzik.

A főfejezetek megfelelnek a német történelem korszakainak, ezek mellett a világháborúkat követő béketárgyalások és -szerződéseket ismertetik részletesebben. A kötet végén a szerző zárógondolatai mellett egy névmutató kap helyet.

A könyvet hallgatóknak és mindazon olvasóknak ajánljuk, akik az újabb német történelemről keresnek összefoglalót.

Rolf Kosiek: Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert. Das Ringen eines Volkes um Einheit und Bestand (20. századi német történelem. Egy nép küzdelme az egységért és a fennmaradásért)
Tübingen : Grabert, 2004.
(Veröffentlichungen des Institutes für deutsche Nachkriegsgeschichte ; 34.)
508 o. : ill.
Nyelv: német

http://www.zentrum.hu/hu/2018/09/henrik-bispinckkatharina-hochmuth-hg-fluchtlingslager-im-nachkriegsdeutschland/