Drahota-Szabó Erzsébet – Propszt Eszter (szerk.): Über Sinn und Unsinn von Minderheiten-Projekten

A könyv borítója

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának kiadványa egy 2011 márciusában tartott nemzetközi konferencia téziseit tartalmazza. A konferencián nyelv-, irodalom- és művelődéstudományi illetve didaktikai témákkal foglalkoztak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fenti témakörök alapján a kötetet négy fő fejezetre osztották, valamennyi kategóriához legalább öt tanulmány tartozik. A könyvben a német kisebbség dominál, de vannak benne írások a román és a roma kisebbségről is ill. általános kisebbségi kérdésekről.

Ugyan a cím “Értelem és értelmetlenség” , csupán két tanulmány reflektál a kérdésfelvetésre: Propszt Eszteré a kortárs magyarországi német irodalomról és Manuela Glaboniaté a nyelvi tesztek standardizálásáról.

A nyelvi részben több szerző foglalkozik a nyelvjárásokkal, az irodalmiban többek közt részletes portrét olvashatunk Neubauer Pálról (Fried Istvántól), illetve Propszt Eszter elemzését a kortárs magyarországi német irodalomról. A művelődéstudományi fő fejezetben az egyik legérdekesebb téma a német nemzetiségi szak jelene és jövője (Drahota-Szabó Erzsébettől). Az utolsó, didaktikai fejezet többnyire gyakorlati kérdésekkel foglalkozik, mint például a második nyelv olvasási kompetenciájának fejlődése (Ellen Schulte-Bunerttől).

A kötet végén röviden bemutatják a 26 szerzőt. A könyv borítóját a BlickPunkt 2010 Fotópályázat képei díszítik. Mindazoknak ajánljuk a kiadványt, akik komolyabban foglalkoznak a magyarországi német kisebbséggel.

Erzsébet Drahota-Szabó – Eszter Propszt (Hrsg.): Über Sinn und Unsinn von Minderheiten-Projekten. Konferenzband des Lehrstuhls für Deutsch als Minderheitenkultur an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät “Gyula Juhász” der Universität Szeged
(A kisebbségi projektek értelméről és értelmetlenségéről. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Német Nemzetiségi Tanszékének konferenciakötete)
Szeged : Grimm, 2011.
365 o. : ill.