Sylvia Festa: Sie waren BANATER SCHWABEN

A Magyarországi Németek Könyvtárának legújabb szerzeménye ismét egy család történetét dolgozza fel, ezúttal egy bánsági sváb családét. Sylvia Festa Sie waren BANATER SCHABEN (Bánsági svábok voltak) című könyve 2021-ben jelent meg Bécsben, a Buchschmiede kiadó gondozásában és mostantól könyvtárunkból is kölcsönözhető.

Sokakat foglalkoztat a gondolat, vajon honnan is származnak valójában, kik az őseik, milyen hatások érték őket, melyek talán még generációkkal később is hatásukat fejtik ki a leszármazottakra és alakítják a múlton keresztül a jövőt. Ezekre és ehhez hasonló kérdésekre kereste Sylvia Festa, született Sylvia Berwanger, is a válaszokat, és az utánuk való kutatás inspirálta az írónőt, hogy megírja e könyvet. Minél több fényképre, dokumentumra lelt otthonában, illetve szüleinél, annál inkább elmélyült bennük, és kíváncsi lett a svábok történetére. Érdekelték a politikai és személyes hátterei annak, hogy mi motiválhatott a XVIII. században több százezer embert arra, hogy elhagyják hazájukat és egy bizonytalan jövő felé vegyék az irányt. 

A hónapokon át tartó keresés eredményeként könyvét öt részre osztotta fel. Az elsőben a Bánságba betelepülőket vizsgálja, hogy miért is vállalták ezt a hosszú és nehéz utat egy olyan országba, ahol aztán kisebbségben voltak. A második részben saját családnevének eredetét kutatja, illetve a Bánságot. A következő fejezetben elmagyarázza, hogyan kutathatjuk hatékonyan a családfánkat, mi a különbség családfa és nemzetségfa között, valamint milyen grafikai lehetőségek állnak rendelkezésre a szemléltetéshez. Tippeket is megoszt az olvasóval, milyen lépésekkel érdemes kezdeni, hogyan jó tárolni az adatokat és milyen oldalakat, egyesületeket érdemes felkeresni. Az utolsó két fejezetben saját családjának nemzetségfáját mutatja be, kezdve a borítón látható házaspárral és azok gyerekeivel. Zárásként pedig képeket láthat az olvasó az írónő felmenőiről és családtagjairól, archív képektől egészen jelenkoriakig.

Ajánljuk ezt a színes kötetet mindazoknak, akik szívesen olvasnak történeteket más sváb családok életéről, egyízben többet is megtudnának a bánsági németségről. A kötet szerzője mindenkit bátorít saját családja múltjának kutatására, hiszen „A tegnap győzelmeinek és gondjainak köszönheted mai léted.”  (Edda-énekek, 13. század, ford.: szerk.)

Sylvia Festa: Sie waren BANATER SCHWABEN. Die Geschichte meiner Familie von 1600 bis heute (Bánsági svábok voltak. Családom története 1600-tól napjainkig)

Bécs : Buchschmiede Verlag, 2021
94 oldal
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu