Ludwig Fischer: Der Rasen

Ludwig Fischer utolsó, Der Rasen (A gyep) című könyvével bővült a Magyarországi Németek Könyvtárának állománya. Az író szoros kapcsolatban állt Magyarországgal, 80. születésnapját is Nemesnádudvaron ünnepelhette, ahol egykoron kilenc évig tanított.

Ludwig Fischer 1929-ben született, gyermekkorát a jugoszláviai Baranyában, Karantsch/Karanac településen (ma Horvátország) töltötte. A német kisebbséghez való tartozása miatt 1945-ben munkatáborokba internálták, ám sikerült átmenekülnie a határon Magyarországra. Tanárnak tanult, és nyugdíjba vonulásáig tanárként is dolgozott. Az 1970-es évektől kezdve jelentős mértékben járult hozzá a magyarországi német irodalom újjáélesztéséhez. Művei Magyarországon a Neue Zeitung-ban, valamint számos antológiában jelentek meg, de két önálló könyvét is kiadták. 2012-ben, Magyarországon hunyt el. Az itt bemutatott kötet 2013-ban, a halálát követő évben a Books on Demand kiadó gondozásában jelent meg.

A mű cselekményét a szerző saját élettörténete ihlette. A felhőtlen gyermekkor Jugoszláviában, a második világháború utáni megtorlások a német kisebbséggel szemben, az internálótáborokban átélt szörnyűségek, a látott és megtapasztalt szenvedések. Ennek a történetnek a főszereplője Ludwig Wagner, aki 1944-ben 15 évesen családjával és több százezer Duna-menti sváb származású emberrel együtt partizán fennhatóság alatt internálótáborba kényszerülnek. 

A történet maga ötven évvel később, az 1990-es évek közepén kezdődik, amikor is Ludwig Wagner visszalátogat szülőfalujába, ahonnan elüldözték. Évekkel később Németországban telepedett le, majd innen tér vissza végül Birkenhausenbe, ahol újraéli mindazt, ami fiatalkorában történt ott vele. Emlékeiben tisztán él, hogy milyen érzés volt a táborban összezárva lenni és tudni, hogy innen nem szabadulnak többé, vagy legalábbis biztosan nem mindannyian. Neki sikerül megszöknie, nem csak a táborból, Magyarországra is át tudott menekülni, ahol már a szabad élet várta. 

Ajánljuk ezt a könyvet mindazoknak, akik egy kicsit is elveszve érzik magukat és a hétköznapok súlya nyomja a vállukat. Ez a történet jó példa arra, hogy mindenkinek tudnia kell a saját keresztjét hordozni és súlyával megküzdeni az élete útján, mely során az emberségünk és a hitünk mindig segítséget nyújt.

Ludwig Fischer: Der Rasen. (A gyep)
Norderstedt : BoD – Books on Demand, 2013
176 oldal
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu