Márkus Beáta (szerk.): Málenkij robot. Fiatal kutatók kutatási eredményei

Málenkij robot. Aki jártas a történelemben, annak sokat mondanak ezek a szavak. A magyarországi németeknek talán még többet, ugyanis a kitelepítések előtt sem kímélték ezt a népcsoportot. A második világháború után a szovjet megszállás következtében főként német ajkúakat hurcoltak el Magyarországról szovjet földre a háború sújtotta területek helyreállítása érdekében szervezett kényszermunkára. Az embert próbáló utazás után is brutális bánásmód jellemezte az ottlétet, sokan már az út során életüket vesztették, de az évekig tartó „kis munkából” az elhurcoltak alig fele érkezett csak haza.

Ezekről a kegyetlen tettekről szóló feljegyzések és kutatások kerültek bele a dr. Márkus Beáta által szerkesztett Málenkij robot című nemzetközi konferenciakötetbe, amely a Magyarországi Németek Könyvtárából is kölcsönözhető. A könyv tartalmazza a szerkesztőn túl még W. Müller Judit, dr. Bognár Zalán, dr. Dupka György, Németh Györgyi, Ritter György, Naár János, Körösi Mihály, Barkóczi Szabina, Bimba Brigitta, Mádi Bianka, Benkő Levente és Kovács Kinga Tünde írásait. A kötetet 2019-ben a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre adta ki. A benne szereplő írások egy 2018 novemberében tartott konferencia előadásaiként hangoztak el. A  megjelent mű érdekessége, hogy két nyelven, magyarul és németül is olvashatóak a benne szereplő szövegek, melyek fordításáért Walter Bálint volt a felelős. A szerzők feladatuknak érezték, hogy a „málenkij robot” szörnyűségeit összegyűjtsék és tárgyiasítsák, ezáltal se vesszen ki a közös emlékezetből, és a jövendő generációi is szembesülhessenek az embertelenség ekkora mértékével, ha már az iskolai tanagyagban nem kerülne említésre. A kötet főbb témái a szovjet bevonulás fronttörténetének bemutatása, a németséget ért atrocitások ismertetése régiókra bontva, a megszállás lezajlása és az ártatlanokat ért kegyetlenségek feltárása, valamint a kényszermunkára való elhurcolás szörnyűségei.

A könyv létrejötte azért is fontos, mert a túlélők sokáig nem beszélhettek azokról a megpróbáltatásokról, amik ott érték őket, illetve a körülményekről, melyek között próbáltak életben maradni. Ilyen történetekről nem kedvtelésből olvas az ember, mert sokak családjában, ismeretségi körében akadhatnak olyanok, akik valamilyen szinten érintettek lehettek ezekben az eseményekben. Mégis muszáj, hogy hangot kapjon a történelem ezen csúfos része is, hogy tanulhassunk a hibákból és a jövőnkön ezek szellemében munkálkodhassunk tovább, valamint hogy a múltbéli események ne köszönhessenek vissza soha többé. 

Az itt bemutatott kiadványt ajánljuk mindazoknak, akik kutatás, illetve megértés és érzékenyítés céljából szeretnének elmélyülni ebben a témában, valamint megismernék és továbbadnák ezt a tudást, amivel gazdagodhat eddigi ismeretük a magyarországi németek múltjának eme keserű részével. 

Márkus Beáta (szerk.): Málenkij robot. Fiatal kutatók kutatási eredményei. Nemzetközi konferenciakötet (Malenki Robot. Ergebnisse junger Forscher und Forscherinnen. Internationaler Tagungsband)
Pécs : Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, 2019.
284 oldal
Nyelv: német, magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu