Muskovics Andrea Anna – Ritter György (szerk.): „Elhurcolva”

A Magyarországi Németek Könyvtárában a magyarországi németeket érintő elhurcolások iránt érdeklődőknek minden esetben felhívjuk a figyelmét arra, hogy 2015 óta évről évre egyre több, a malenkij robot témaköréhez tartozó mű található a polcokon. Az állomány ezen témán belüli elképesztő gyarapodása a Gulag-emlékévnek köszönhető – mely 2015-ben kezdődött és meghosszabbítása révén 2017 februárjáig tartott – , ez idő alatt számos kutatást végeztek és ezzel több könyv is kiadásra került.

Az itt ajánlott 2021-ben kiadott kötet tanulmányai az emlékév során, 2017. május 26-án azonos címmel megrendezett konferencia előadásain alapulnak. A könyv nyolc igen érdekes, a malenkij robotra való elhurcolások témakörében íródott, a középnyugat-magyarországi régió területeit érintő tanulmányt tartalmaz. Ezek közül négyben magyarországi németekről van szó.

Zombory Máté tanulmánya tulajdonképpen egy vázlat, melyben korábbi interjúit elemzi és mutatja be. Munkája során azt kutatta, hogy magyarországi német interjúalanyait milyen hatások érték az elmúlt 75 évben a malenkij robotra való emlékezéssel kapcsolatban. Sánta István értekezésével Zombory írásához csatlakozik: Antropológiai vizsgálatában a malenkij robotra történő elhurcolásokkal kapcsolatban a Vértes déli részét érintően az emlékezés módjaira helyezi a hangsúlyt, melyben a vizsgált közösségek megélt traumáit is taglalva a felejtést és a hiányt vizsgálja.
Ritter György munkájában széles képet kapunk a magyarországi németek malenkij robotra való elhurcolásairól a Dunakanyartól a Bakonyig bezárólag. A történész az oral history módszerével dolgozott, az eseményeket pedig több interjú segítségével, történeti források és levéltári dokumentumok felhasználásával rekonstruálta. A frontvonal háború alatti változásai a különféle vidékeken bekövetkező elhurcolások különböző formáihoz vezettek. A kényszermunka alatti körülményeket és eseményeket, valamint az elhurcoltak Magyarországra való visszatérését a szerző szakszerű kommentárokkal interpretálva interjúrészletekkel ábrázolta.
Márkus Beáta történész lokális levéltári források segítségével vette górcső alá a vizsgált régiót. Tanulmányában szintén az elhurcolások különféle változataira világított rá. A történész értelmezésének köszönhetően világossá válik az olvasóban, hogy a malenkij robot mint gyűjtőfogalom miért problémás az elhurcolások, deportálások és internálások különféle történéseit tekintve, és hogy mik köztük a különbségek.

Ezt a tanulmánykötetet mindazoknak ajánljuk, akik a malenkij robotra való elhurcolásokkal kapcsolatban a legújabb kutatási eredményekre kíváncsiak, melyek egy magyarországi németek által is lakott, sokáig kevésbé kutatott magyarországi régiót taglalják.

Muskovics Andrea Anna – Ritter György (szerk.): „Elhurcolva”. Kényszermunka, deportálás és ezek formái a középnyugat-magyarországi régióban, 1944/45
Budapest : Napkút Kiadó, 2021.
481.o., ill.
Nyelv: magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu
Honlap: www.bibliothek.hu