Helmut Moll (Hrsg.): Zeugen für Christus

Mártíroknak vagy vértanúknak eredetileg azokat az embereket hívjuk, akiket hitükért üldöztek, kínoztak, majd megöltek. A vértanúk kapcsán többnyire az ókori korai keresztény időkben kivégzett keresztények vagy a középkor más hitű eretnekei jutnak eszünkbe. Ezekben az emberekben az volt a közös, hogy legtöbbjük szörnyű, erőszakos, méltatlan halált halt. Sok katolikus vértanút később boldoggá avattak, illetve szentté avatásukat követően ma már szentekként tisztelünk. Talán kevésbé ismert, hogy a XX. században is sok vértanú élt.

Az itt ajánlott, 2001-ben harmadik kiadásként kiadott kétkötetes műbe a XX. század során magukat hitükért feláldozó, kifejezetten német keresztények kerültek.  A mű elkészítéséhez II. János Pál pápa Tertio millennio adveniente apostoli levele szolgált ösztönzésképp. Ebben a Szentatya az azokra való emlékezésre hívta fel a figyelmet, akik a XX. század során a nemzeti szocializmus, kommunizmus és faji háborúk során mártírhalált szenvedtek el. Már a mű terjedelméből is kiderül, hogy milyen véres volt ez a század: A két kötetben több mint 700 vértanúról olvashatunk.A mű négy nagyobb részre oszlik: Az elsőben a nemzeti szocializmus (1933-1945) időszakának német vértanúinak (klerikusoknak és világiaknak) életrajzát találjuk, akik az akkori német nyelvű területeken (a Német Birodalom püspökségei, valamint a keleti területek városai, mint például Poroszló, Danzig vagy a Szudéta vidék) dolgoztak. A másodikban azok az áldozatok szerepelnek, akik az 1917-1950-es évek között a kommunizmus révén haltak mártírhalált. Az ezt követő harmadikban azoknak az ún. Reinheitsmartyrien (mártírhalált halt nők) életrajzait találjuk, akik Krisztusért szenvedtek erőszakos halált. A negyedik részben pedig szerte a világon különféle missziós területeken tevékenykedő vértanúk kaptak helyet.

A Duna-menti sváb, illetve magyarországi német származású vértanúknak Donauschwaben (Duna-menti svábok) címmel külön fejezetet szenteltek. Ezt további öt részre osztották a következő területek szerint: Keleti Bánság, Bánság, Bácska, Baranya-Szerémség-Szlavónia és Bosznia. Az egész fejezetben férfiak életrajzait találjuk, melyekhez végül egy világi női vértanú életútja is kapcsolódik. Rajta kívül csak egyházi emberek szerepelnek, akiket a Bánság romániai területein és a volt Jugoszlávia területein partizánok kínoztak és öltek meg. A 33 vértanú között olyanok is vannak, akik papokként a második világháború alatt a pécsi vagy kalocsai püspökségek újra Magyarországhoz csatolt területein szolgáltak és az ún. Sváb-Törökországból (Szakadátról, Tolnáról és Babarcról) származtak.

Ezt a művet mindazoknak ajánljuk, akik a német vértanúk XX. századi életútja mellett Duna-menti sváb és magyarországi német származású keresztények tragikus sorsával is szeretnének megismerkedni.

Helmut Moll (szerk.): Zeugen für Christus. Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts
(Tanuságtevők Krisztusért. XX. századi német martirológium)
Padeborn: Verlag Ferdinand Schöningh, 1999.
(I.-II. kötet, 3. átnézett kiadás, 2001.)
1307.o., ill.
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu
Honlap: www.bibliothek.hu