Wenn i aus Tarian ausi kai. Tarjáni német népdalok

A könyv borítója

A zenélés és az éneklés mindig is a magyarországi németek legkedveltebb tevékenységei közé tartoztak. Szinte nincs is olyan településük, ahol ne létezett volna legalább egy zenekar. A különféle dalok éneklése a mindennapokból, így az ünnepnapokból sem hiányozhatott. A közös éneklés nagyban hozzájárult az összetartó, erős faluközösségek létrejöttéhez is, melyek a helyi magyarországi német identitást erősítették és a hagyományok továbbélését is biztosították. Arról, hogy Tarjánban a XXI. században is egy ilyen virágzó közösség él, a Zentrum-Programme im HdU közönsége már 2017-ben megbizonyosodhatott az In Tariaan dahaam című album bemutatása révén. A 2020-ban Genuss kennt keine Grenzen címmel kiadott szakácskönyv is erre enged következtetetni.

 

 

 

 

 

Az itt ajánlott, 2021-ben kiadott daloskönyv kapcsán pedig azt is megállapíthatjuk, hogy a település igen gazdag dalkinccsel rendelkezik. A műben fellelhető népdalok gyűjtése 1980-ban kezdődött, amikor Godó Zoltánné Stréhli Franciska, akkori kultúrigazgató és Mikonya József, az ismert magyarországi német író és falukrónikás megalapították a Tarjáni Német Nemzetiségi Dalkört. A kórustagok céljai közt szerepelt az ősök 1737-től napjainkig élő népdalkincsének dokumentálása. Eddig mintegy 200 népdalt sikerült összegyűjteniük. A kórus 40 éves jubileumára nyílt arra lehetőség, hogy létrejöjjön ez a könyv, amit végül tavaly adtak ki. A műben a gyűjtött népdalokból egy több mint 100 darabos válogatás kapott helyet. Az énekek szövege irodalmi német nyelven, illetve részben tarjáni nyelvjárásban került lejegyzésre. A könnyebb olvashatóság érdekében utóbbiakat fonematikus írásmóddal rögzítették. Ennek köszönhetően a tarjáni múlt egy darabjának megörökítése és megőrzése valósulhatott meg. Így megismerhetjük az egykori tarjániak reményeit, gyászát, örömét és bánatát is. Az énekeket a következő kategóriák szerint rendezték: szerelmes dalok, vadászdalok, hazafias dalok, balladák, katonadalok, egyházi énekek és temetői dalok.

Azoknak, akik a magyarországi németek dalait jól ismerik, bizonyára azonnal szembeötlik, hogy a soroksáriak körében annyira jól ismert „Inselbaum” a tarjániaknak sem volt idegen, illetve hogy a taksonyiak „Korbflechter” figurája a tarjániak egyik énekében mint vadász jelenik meg. További érdekességképp a könyv anyagát egy a kórus elmúlt 40 évét bemutató fotóválogatás egészíti ki, valamint tartozik hozzá egy CD is, melyen 26, a kórus tagjai által felénekelt dal csendül fel.

Ezt a könyvet mindazoknak ajánljuk, akik egy összetartó magyarországi német faluközösség zenei örökségének eredeti darabjaira kíváncsiak.

Bereckiné Pilczinger Magdolna – Bokrosné Hau Kármen (Szerk.): Wenn i aus Tarian ausi kai. Tarjáni Német népdalok
Tarianer Volkslieder, die vom Liederkreis von Tarian gesammelt wurden. 40 éve működő Tarjáni Német Nemzetiségi Dalkör által összegyűjtött tarjáni német népdalok
[Tarján] : Tarján Községért Közalapítvány, 2021.
157. o. ill. + Válogatás a dalokból cd-mellékletként
Nyelv: Irodalmi német és magyar, a dalok irodalmi német nyelven és részben tarjáni nyelvjárásban

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu