Krisztina Pats: Stammtisch 1.-2.

Az első számú Stammtisch-füzet borítója

Vajon mi az alapvető különbség a magyarországi németek és más nemzetiségek között? Hogyan határozzák meg magukat a népcsoporthoz tartozók, mi alkotja a magyarországi német identitást? Melyek lehetnek a népcsoport legfontosabb identitásképző alkotóelemei? A népviseletet, a népzenét, a népdalokat, a hagyományokat és a hagyományos ételeket bizonyos alkalmakkor ma is felveszik, játsszák, éneklik, ápolják, illetve főzik. Mindezt jól kiegészítik az utóbbi évtizedekben a többségi magyar társadalom által is újra elismert és újra „felfedezett”, oly nagyra tartott sváb erényeink, mint a takarékosság és a szorgalom, melyekre mindannyian oly büszkék lehetünk. Mindezeket az identitásunkat alkotó elemeket sikerült viszonylag jól megőrizni, megmenteni és megélni. Ebből a „magyarországi német tésztából viszont sajnos egyre inkább hiányzik a kovász”, ami alatt a német anyanyelvet, nyelvet kell értenünk.

 

 

 

 

Bizonyos magyarországi német közösségek és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának utóbbi évtizedekben tett erőfeszítéseinek köszönhetően a gyermekek számára egy optimálisabb nyelvi nevelés esélyei kezdenek kibontakozni, illetve biztosítottá válni, többek között a különféle oktatási intézmények fenttartásának átvételével.

A Stammtisch-füzet második számának borítója

Újbarkon Pats Krisztina némettanárnő a helyi közösség felnőtt tagjai kapcsán is felismerte, hogy nagy az igény a német nyelv és a helyi dialektus gyakorlására, illetve hogy valamilyen módon támogatni is kellene ebben őket. Így nyelvgyakorlási céllal 2020. január 8-ai kezdettel a legkülönfélébb témakörök meghatározásával Stammtisch (törzsasztal) néven találkozókat szervezett. A minden hónap első szerdáján megrendezésre kerülő ingyenes eseményen bárki szabadon részt vehetett. A koronavírus-járvány kitörése miatt a harmadik találkozót követően azonban egy ideig csak az online térben találkozhattak a résztvevők. A Stammtisch-ülések ennek ellenére annyira népszerűek lettek, hogy a szervezők a rákövetkező évben is a folytatás mellett döntöttek. Sőt, az ötletet még a Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat is átvette. Pats Krisztina pedig úgy döntött, hogy saját találkozóit két (egy-egy évre való, tizenkét témakör leírását tartalmazó) módszertani füzet formájában örökíti meg, illetve készíti elő. A Stammtisch-találkozók összegyűlt anyagainak megörökítése mellett szerette volna azok terjesztését és korlátlan felhasználását is biztosítani, hogy más közösségek is hasonló találkozókat szervezhessenek.

Az első füzetben olyan magyarországi németekkel kapcsolatos témafelvetéseket is találunk, mint a sváb ételek, népdalok, népviselet, ünnepnapok, hagyományok vagy családi történetek. Túlnyomórészt azonban mindkét füzetben általános, mindennapi témákat, illetve vitára serkentő témaköröket találunk, mint például a nők és a nevelés problémái. Mindkét füzet témáinak vázlatpontjai mintegy vezérfonalként segítik a beszélgetés gördülékeny moderálását. A módszertani füzetek révén pedig olyan emberek is bekapcsolódhatnak a vidámabb beszélgetésekbe, akik egyébként nem sváb származásúak vagy nem szoktak németül megszólalni.

 

 

 

A módszertani füzeteket egyaránt ajánljuk fiataloknak és felnőtteknek, ha hatékony és egyben vidám német nyelvű, társaságban való csoportos beszédtanuláshoz kreatív módszerekre van szükségük, illetve szeretnék a sváb nyelvjárást is gyakorolni.

Pats Krisztina: Stammtisch-Methodikheft (1), 2. (Törzsasztal (1), 2. Módszertani füzet)
Újbarok : Magánkiadás, 2021.
56. o. (Heft 1.), 53. o. (Heft 2.) ill.
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu
Honlap: www.bibliothek.hu