Wo wir uns daheim fühlen. Tscholnok

A könyv borítója

A Magyarországi Németek Könyvtárának állománya – ahogyan az más könyvtárakban is szokásos – különböző témák szerint van felosztva, megkönnyítve ezzel a kutatók vagy az érdeklődők munkáját. Ezek közül a helytörténeti témájú könyvek gyűjteménye több mint 500 példánnyal egyike a legnagyobbaknak. Ezen művek nemcsak minőségükben, terjedelmükben vagy nyelvükben, hanem tartalmi felépítésükben is különbözőek. Így sokuk sorolható a tisztán helytörténeti monográfiákhoz, illetve az ún. Heimatbuch-okhoz is. Több olyan is található köztük, mely egyszerre taglalja az adott településen élő magyarországi németek történelmét, néprajzát, nyelvjárását, irodalmát, gasztronómiáját, illetve általános, jelenlegi helyzetét is.

 

 

 

 

 

Ezt a 2020-ban a települési és a helyi német nemzetiségi önkormányzat által kiadott könyvet is az utóbbiak közé sorolhatjuk, melyet több szerző, különféle tudományos munkákra támaszkodva írt meg. A szerzők célja az volt, hogy az olvasók egy átfogó képet kapjanak a csolnoki magyarországi németek történelméről, jelenéről, kultúrájáról, életmódjáról és nyelvéről.  A könyvet lapozgatva látható, hogy a szerzők célkitűzése igen jól sikerült, sokat megtudhatunk a csolnoki svábok múltjáról és jelenéről. A könyv történelemmel foglalkozó részéből kiderül, hogy miért nem sújtotta a csolnoki svábokat a második világháború után az elűzetés, vagy hogy az 1950-es években itt is volt egy kényszermunkatábor. A Gegenwart (Jelen) című részben többek között a német nemzetiségi önkormányzat tevékenysége és a mai sváb kultúrélet tárul fel előttünk. A Sprache (Nyelv) című részben a kíváncsi olvasó a helyi nyelvjárás részletes elemzéséről és mai használatáról olvashat. Könnyedebb, vidámabb olvasmányt nem csak a függelékben – ahol helyi nyelvjárású vidám történetek, mesék, illetve receptek is helyet kaptak – olvashatunk. A Volkskultur (Népi kultúra) című részben a Bäuerliche Lebensweise (Paraszti életmód) című fejezetben a disznóvágás leírását is megtaláljuk. Itt olvashatunk arról, hogy disznóvágáskor a gyermekeknek – hogy a szúrás idején ne féljenek – szaloncukrot és diót szórtak a disznó mögé, mintha ő potyogtatta volna el azokat. Végiglapozva a művön láthatjuk, hogy egy mai és archív felvételekkel gazdagon illusztrált, igényesen összeállított munkát tartunk a kezünkben, mely egyben a csolnoki magyarországi német közösség, illetve a szerzők együttműködését is igen jól mutatja.

A könyvet mindazoknak ajánljuk, akiknek kötődésük van Csolnokhoz, vagy éppen a csolnoki magyarországi németekkel kapcsolatban szeretnék ismereteiket bővíteni.

Marta Juhász (szerk.): Wo wir uns daheim fühlen. Tscholnok
Írták: Agathe Hárs, Marta Juhász, Anton Klinger, Josef Klinger †, Melinda Kolonics, Katharina Szabó †, Ladislaus Szax
(Ahol otthon érezzük magunkat. Csolnok)
Csolnok : Tscholnoker Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung – Selbstverwaltung der Gemeinde Tscholnok, 2020.
165. o.,ill.
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu