Makra Mónika és Gárdonyi Adrienn: Emlékezz ránk!

A könyv borítója

A rendszerváltozást követően a magyarországi németek elűzetésének témájával egyre szélesebb körökben foglalkoztak. Így nemcsak történészek által írt szakkönyvek, tanulmánykötetek kerültek kiadásra, hanem egyetemisták által írt szemináriumi és diplomadolgozatok is. Ezeken túl számos emlékirat és a még élő szemtanúkkal forgatott film is dokumentálta a történteket. A malenkij robot során elszenvedett sorscsapások nagyobb mértékű kutatására, feldolgozására, és az ezzel kapcsolatos publikációkra azonban még egy ideig várni kellett.

 

 

 

 

 

 

A Gulág Emlékév kapcsán (melyet 2015-ben hirdettek meg és később 2017. február 25-ig került meghosszabbításra) számos projekt, megemlékezés, könyv, kutatás és filmdokumentáció, illetve film született. A kötet fiatal kutatói azonban jóval korábban – Makra Mónika 2012-ben, Gárdonyi Adrienn pedig már 2008-ban – kezdték meg a témában való kutatást. Munkájuk eredménye végül 2017-ben került kiadásra. Az igényesen megalkotott művet – melynek fő témája a Szovjetunióba hurcolt taksonyi és dunavarsányi magyarországi németek sorstragédiája – olvasva megállapíthatjuk, hogy megérte a hosszadalmas és aprólékos munka. Ez a könyv nemcsak szakkönyv, hanem forrás- és dokumentumkötet is egyben. A könyvben rövidebb településtörténeti szövegeket is találunk, emellett egy nagyobb rész foglalkozik a Taksonyból és Dunavarsányból történt elhurcolások körülményeivel. Az egyes, részben interjúkon és levéltári dokumentumokon alapuló fejezetek átfogó képet adnak a történtekről. Feltárulnak az okok is, hogy miért hurcoltak el a civil lakosságból több tízezer magyarországi németet, internálva majd hadifogolyként kezelve őket. A foglyok részletesen leírt útját is végigkövetheti az olvasó, de a különböző táborokban levő életkörülmények, szenvedéstörténetek, valamint az ez idő alatt az otthon maradottakkal történtek szintén a könyv ezen részében kerültek feldolgozásra. Hazatérésükről és ami ezután velük, illetve családjaikkal történt, szintén itt olvashatunk. Végezetül pedig a rendszerváltozás utáni kárpótlás problémái is feltárulnak előttünk. A Taksonyból 736, Dunavarsányból 25 elhurcolt ember nevének listáját pedig szintén megtaláljuk a kötetben. A kutatómunka során az egykori foglyokkal, illetve hozzátartozóikkal több mint ötven interjú készült. Ennek köszönhetően egyéni sorsokról is olvashatunk. Itt kapott helyet például a Tábori (Tagscherer) Nándor taksonyi plébánossal készült beszélgetés is. Az akkor még nem felszentelt Tábori önként jelentkezett kényszermunkára, hogy földijeit sorsukban osztozva elkísérje, majd hazatérésüket követően továbbra is foglalkozott velük.

A kötetet mindazoknak ajánljuk, akik szeretnének egy igényesen, interjúk és levéltári források alapján megírt tudományos munkát olvasni, melyben taksonyi és dunavarsányi magyarországi németek malenkij robot alatti és azt követő sorsáról olvashatunk.

Makra Mónika és Gárdonyi Adrienn: Emlékezz ránk!. …azokra, akik „egy kis munkán” voltunk a Szovjetunióban
Szigethalom : magánkiadás, 2017.
408. o., ill.
Nyelv: magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu