Pfeiffer Gábor: Lábnyomok a sárban

a könyv borítója

A Magyarországi Németek Könyvtára egy nyilvános szakkönyvtár, így az olvasók mindig jó helyen járnak, ha a magyarországi németekkel vagy a Duna-menti svábokkal kapcsolatosan a legkülönfélébb területeken belül keresnek szakkönyvet. A szépirodalmi állomány, ezen belül a regényállomány is viszonylag terjedelmes, ugyanakkor a gyarapodásában lassabb tempó figyelhető meg. Így mindig külön örömet okoz, ha a műfajhoz tartozó példánnyal gazdagodik a könyvtár. Még nagyobb az öröm, ha magyarországi német témát feldolgozó műről van szó, ugyanis ezek aránya a romániai német, illetve a korábbi Jugoszlávia területén található Bánátból és Bácskából származó szerzők műveihez képest jóval kisebb. Szerencsére az utóbbi időben olyan amatőr szerzők is megjelentették műveiket, akik őseik történetét dolgozzák fel.

 

 

 

 

 

Pfeiffer Gábor is a magyarországi német irodalom egy ilyen „új betolakodójának” számít Lábnyomok a sárban című regényével, melyben a múlt egy-egy szeletét örökíti meg csolnoki családtagjainak története révén. Az írás során részben saját fantáziájára, részben rokonai elbeszéléseire, valamint családja történetéből, illetve a nagypolitikai eseményekből merített adatokra és tényekre támaszkodott.

A regény fő szálait három nagyobb fejezet adja, melyben rokonai élettörténetét tárja elénk. Ezek térben és időben távol játszódnak, „genetikailag és kulturálisan” azonban a csolnoki családi kötelékek és az író kapcsán mégis közel állnak egymáshoz. Az első története Georgról, a szerző apai nagyapjának öccséről szól. Az elbeszélés a Csolnokon töltött gyermekkorral kezdődik, a fiút végül mint fogságba esett SS-katonát egy ukrajnai gyárban, a mindennapi túlélésért küzdve látjuk viszont. A szinte suhanckorú ifjú folyamatosan Terézről, a hazájában hátrahagyott plátói szerelméről, egy férjezett sváb asszonyról álmodozik. A gyár pokoli körülményei közt ugyanakkor főhősünk megismerkedik a valós és gyönyörű szerelemmel is. Rosa történetében a szerző anyai nagyanyjának húgáról olvashatunk, aki szolgálólányként kezdi önálló életét egy gazdag budapesti zsidó családnál. Férjhez megy, majd asszonyként Budakeszire kerül, vagyonukat elkobozzák és a családot Németország nyugati felébe űzik, ahol további sorscsapásokkal kell megküzdenie. Maria és Josef történetében a szerző szüleit ismerhetjük meg. Ebben többek közt az NSZK-ba elűzött rokonokhoz való első, 1965-ben megtett vonatos utazásról olvashatunk. Az olvasás az utazás körülményeiről valószínűleg sok magyarországi német olvasóban elevenít fel hasonló emlékeket, érzéseket ezekről az időkről. A művet egy amatőr író jegyzi, akihez korábban zenészként a blues feltehetően sokkal közelebb állt mint a regényírás.

Művével Pfeiffer mégis méltó emléket állít az elbeszélt időket megélőknek. A sváb szolgálólány és inasfiú mindennapjai Budapesten, az SS-sorozások és a második világháborús hadifogság, a budapesti zsidók tragédiája, a szocializmus szürke valósága és a csolnoki sváb mindennapok mind-mind megelevenednek ebben az olvasmányos, korabeli családi fotókkal illusztrált, valósághű regényben. Mindemellett az olvasó még nyelvjárási szavakkal és szólásokkal is találkozik a szövegben. Mást sem kívánhatnánk, mint egy jövőbeni német fordítást, illetve hogy a szerző, valamint mások is még több, hasonló művet alkossanak.

A könyvet mindazoknak ajánljuk, akik szeretnének érdekes, izgalmas és a valóságon alapuló történeteket olvasni csolnoki magyarországi németekről, akiknek a sorsában több tízezren osztoztak.

Pfeiffer Gábor: Lábnyomok a sárban
Szombathely : Szülőföld Kiadó, 2020.
351. o.,ill.
Nyelv: magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu
Honlap: www.bibliothek.hu