Hannes Philipp / Andrea Ströbel (Hg.): Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa

A könyv borítója

A Magyarországi Németek Könyvtára nemcsak nyilvános, hanem szakkönyvtár is egyben, ezért az állományban számos, magyarországi német tematikájú kutatást segítő szakkönyv is megtalálható, ami egy igen széles olvasóközönség kiszolgálását teszi lehetővé. Ezek között vannak olyan konferenciakötetek is, melyek nem csupán tudományos, de kulturális és gazdasági tematikákat is taglalnak.

Ez a kiadvány a Forschungen zur deutschen Sprache in Mittel-, Ost- und Südosteuropa (Kutatások a német nyelvet illetően Közép-, Kelet- és Délkelet-Európában) című sorozat ötödik kötete, mely a Regensburgi Egyetem Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa Német Nyelvének Kutatóközpontja második konferenciáján elhangzott előadások leiratát tartalmazza. A találkozó kapcsán számunkra az a különleges, hogy azt 2015-ben Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az Andrássy Egyetem közreműködésével tartották.

 

 

 

 

Ebben a kötetben a negyedik részhez képest több tanulmánnyal találkozhat, ugyanakkor hasonlóan színes témaválasztékból válogathat az olvasó. Már a kötet címe is arra utal, hogy a konferencián elsősorban a német nyelv régióbeli helyzetének taglalására került sor. A megjelent 47 tanulmány közül több magyarországi német vonatkozású. Ezek közé sorolható Dr. Erb Maria a Lehnwortgeografie am Beispiel des Ungarndeutschen Sprachatlasses (UDSA). Lexikalische Kontaktphänomene und ihre Verbreitung in den deutschen Mundarten Südungarns (A jövevényszavak geográfiája a magyarországi német nyelvatlasz (UDSA) példáján. Lexikális kapcsolati jelenségek és elterjedésük a dél-magyarországi német nyelvjárásokban) című előadása is. A tanulmány a könyvtárunkban is megtalálható nyelvatlasz keletkezését, a kutatói munkát és annak eredményeit, illetve a dialektológia bizonyos összefüggéseit taglalja. A konferenciára Schell Csilla, a freiburgi Kelet-európai Németek Néprajzi Intézetének munkatársa is magyarországi német vonatkozású kutatással érkezett. Egy 1947 és 1953 között tartó, Nyugat-Németországba űzött sváb asszony és Bonomi Jenő néprajzkutató közti levelezést vizsgált az asszony nyelvváltását és nyelvhasználatát górcső alá véve. Szintén igen behatóan és érdekfeszítően taglalja a Magyarországon található német településnevek jellegzetességeit Dr. Szilágyi-Kósa Anikó. Az irodalom területe sem marad érintetlen: Dr. Kerekes Gábor a magyarországi német irodalmon belül a nyelvjárás előfordulását és szerepét vizsgálja.

A magyarországi németek esetében a nyelv talán a legfontosabb identitásképző faktor. A kötetben olyan tanulmányok is megjelentek, melyek a német nyelv régióbeli és magyarországi helyzetét taglalják. Így például a többnyelvűség, a németnek mint a régió tudományos nyelvének problematikája, az ELTE német nyelvű szakképzése, illetve a magyarországi német nemzetiség általános iskolái és óvodái számára létesült pedagógusképzése is bemutatásra kerülnek.

Dr. Paul Binder gazdasági témájú előadása is igen olvasmányos. Binder Ausztriából jött Magyarországra, már évtizedek óta mint személyi tanácsadó tevékenykedik hazánkban. A szakember nemzetközi vállalatok magyarországi leányvállalatai számára keres magyar vezetőket. Előadásában tapasztalataira hivatkozva azt taglalja, hogy a rendszerváltozástól napjainkig hogyan változott a német nyelv jelentősége Magyarország gazdasági életében.

A tanulmánykötetet mindazoknak ajánljuk, akik a legújabb kutatásokon alapuló tanulmányok segítségével szeretnének egy átfogó képet kapni a német nyelv helyzetéről Közép-, Kelet- és Délkelet-Európában.

Hannes Philipp / Andrea Ströbel (Szerk.): Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa.
Geschichtliche Grundlagen und aktuelle Einbettung
(A német nyelv Közép-, Kelet- és Délkelet-Európában. A nyelv történelmi alapjai és aktuális beágyazottsága)
Regensburg : Verlag Friedrich Pustet, 2017.
695. o.
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu