Maria Klotz: Claus Klotz und seine Dichtung

A könyv borítója

Egy költő műveit akkor érthetjük meg jobban, ha tudjuk, hogy milyen indíttatásból írta azokat. A művek elemzése még könnyebb számunkra, ha ismerjük az alkotó teljes életművét. A legjobb azonban, ha az önreflexiók és interpretációk közvetlenül a költőtől érkeznek, ami viszont elég ritkán fordul elő.

 

 

 

 

 

 

A könyv két nagyobb részre tagolható. Az elsőben Klotz Miklós életművét ismerhetjük meg. Őseivel és családjával kapcsolatban szintén innen kapunk részleteket. Élete és munkássága 1947-es pilisszentiváni születésétől 43 évesen Berlinben bekövetkezett tragikus haláláig részletesen, családi fotókkal is kiegészítve tárul elénk.
Ebben a részben ismerhetjük meg őt mint a magyarországi németség tetterős, aktív harcosát. Tíz éven keresztül, titkári minőségében 1973-1983-ig a Magyarországi Németek Demokratikus Szövetségének megújításáért küzdött. Sajnos nem választották meg főtitkárnak, így nem valósulhatott meg minden ötlete. Kultúrpolitikusi karrierjét is 1990-ben bekövetkező halála törte ketté, amikor már mint a kelet-berlini Magyar Kultúra Házának igazgatóhelyetteseként dolgozott. A könyv ezen része lányai nekrológjaival ér véget, melyek révén Klotz Miklós mint családapa is megjelenik előttünk. Magával a költővel és irodalmi munkásságával a könyv második részében ismerkedhet meg az olvasó.

Húga, a tíz évvel fiatalabb Mária maga is publikál verseket és prózaműveket, illetve a magyarországi német témák mindig is közel álltak hozzá. Így a költő mellett a magyarországi német irodalom képviselőjét is megismerheti az olvasó. Bár Klotz még egy tucat verset sem írt, túlzás nélkül kijelenthetjük hogy ezek mindegyike mestermű. Műveiben a magyarországi németséggel kapcsolatos idealizált múlt, az indokolatlan jövőt illető optimizmus és a rendszerváltozáskori jelen is kendőzetlen kritikát kapott. A könyv ezen része tizenegy verselemzést tartalmaz, melyek a Das Zweiglein brach ab című prózai mű interpretációjával zárul. A függelékben az elemzett művek szövegei mellett nekrológok is helyet kaptak.

A könyvet mindazoknak ajánljuk, akik Klotz Miklós életművét szeretnék egy olyan közeli családtag segítségével megismerni, aki számára a magyarországi német irodalom sem ismeretlen.

Maria Klotz: Claus Klotz und seine Dichtung
(Klotz Miklós és költészete)
Pilisszentiván : Magánkiadás, 2010.
83. o., ill.
nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu