Es war einmal….. in Bogdan, 1898-2018

A kiadvány tartalma a a kísérőfüzet, CD és DVD

Dunabogdány, ahol az 1947-es elűzetésig a lakosság túlnyomórészt magyarországi németekből állt, a csodálatos Visegrádi-hegység területén található. A települést és magyarországi német lakosait illetően könyvtárunk állományában több kötet is megtalálható. Ezek közt vannak az identitást és a nyelvhasználatot taglaló, illetve az elűzetés és visszatérés témáit feldolgozó kötetek is. Ide sorolható még a Liebhardt András által írt, 2017-ben kiadott  is, ami az 1930-tól 1948-ig tartó időszak történéseit igen részletesen taglalja, és amit kiegészített nagyapja elűzetésről és visszaszökéséről írt naplójával.

A Magyarországi Németek Könyvtárának állományában olyan igen értékes kötetek is megtalálhatóak, melyek a magyarországi nyelvjárás dokumentálása mellett annak használatára ösztönöznek. Ezekhez tartoznak a különböző mondókákat, szólásokat, dalokat és meséket tartalmazó nyelvjárási gyűjtemények.

Bár ennek a CD-ből, DVD-ből és kísérőfüzetből álló kiadványnak az esetében nem beszélhetünk könyvről, azonban ha a nyelvi nevelést, illetve a nyelvjárás használatát vesszük figyelembe, akkor ez a gyűjtemény talán jobban szolgálhatja azokat, mint egy tisztán csak nyomtatott anyag. Az Es war einmal…… in Bogdan (Egyszer volt, hol nem volt… Dunabogdányban) a helyi német nemzetiségi óvoda 120 éves fennállása alkalmából, a helyi óvodások és óvónők közreműködésével jelent meg. A munka során számos, dunabogdányi nyelvjárásban elhangzott gyermekdalt, mondókát, szólást és mesét gyűjtöttek, majd vettek fel, így dokumentálva azokat az utókor számára.

Az óvónők által előadott dalok, szólások és mesék az audió CD segítségével meg is hallgathatóak. A DVD-n az óvónők már a gyerekekkel együtt szerepelnek, vizuálisan is ábrázolva a mozgást, így segítve a nézőket az anyagok megtanulásában. Az óvónők munkája hatalmas teljesítmény, hiszen a felvételeken keresztül egy darabka dunabogdányi múlt elevenedik fel. Felcsendülnek az egykori gyermekjátékok, mondókák, mesék és dalok, ezáltal korunk nyelvi nevelésének lehetőségei is gazdagodnak.

Ezt a munkát elsősorban pedagógusoknak ajánljuk. Ugyanakkor olyan szülők is nagy haszonnal forgathatják, akik komolyabb hangsúlyt szeretnének fektetni az otthoni nyelvi nevelésre. Továbbá a gyűjtemény nagy segítség lehet a német vers- és prózamondó versenyekre való felkészülésben és szövegválasztásban.

Es war einmal….. in Bogdan
(Egyszer volt, hol nem volt… Dunabogdányban)
1898-2018
Dunabogdány : Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda, 2018.
CD-DVD-kísérőfüzet
nyelv: dunabogdányi nyelvjárás, a kísérőfüzetben irodalmi német nyelvvel kiegészítve

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu