Kaposi József: Fúvószenekarok Ceglédbercelen

A könyv borítója

A zenekedvelők különösképp örvendezhettek annak kapcsán, hogy tavaly megjelent Ceglédbercelen a több mint 30 magyarországi német dalt tartalmazó Ceglédberceli füzetek – Das Liedlein ist gesungen – Daloskönyv I. kötet. Ebben azt is megjegyezték, hogy több mint száz dalt gyűjtöttek össze, így ez a kötet csak a gyűjtés egy részét tartalmazza, és a jövőben további kötetek megjelenése is várható. A legtöbb magyarországi német településhez hasonlóan, a második világháborút megelőzően Ceglédbercelen is élénk zenei élet folyt. Ez még az 1950-60-as évekre is kihatással volt. A 20. század első felében a magyarországi németek mindennapi kikapcsolódásának szerves részét képezte az éneklés és a tánc. A rádió és televízió elterjedéséig pedig a zenekarok voltak az egyedüli zenei „műsorszórók”, így azok nem csak lakodalmakon vagy egyéb ünnepnapokon voltak hallhatóak, hanem a magyarországi németek mindennapjainak szintén nélkülözhetetlen részét képezték.

 

Ez a 2016-ban Kaposi József által összeállított munka a ceglédberceli fúvószenekarok több mint 100 éves történetét dolgozza fel. Kutatómunkáját két idős zenész, Plutzer Lénárd és Sipos István különböző dokumentumai és visszaemlékezései segítették. Ilyenek voltak többek közt azok a két világháború közti időszakból, Plutzer Lénárd édesapjától, id. Plutzer Lénárdtól – aki szintén a falu egyik híres zenésze volt – származó anekdoták is.
A könyvecske épphogy csak 100 oldalas. Végiglapozva azonban nem támadhat hiányérzetünk, mert már első ránézésre látható, hogy a teljesség igényével készült. A bevezető mellett az első 17 oldalon a magyarországi németek történetének általános, rövid összefoglalóját, illetve a ceglédberceli németség történetét olvashatjuk. A következő oldalak vezetik át az olvasót a könyv főtémájára. Itt rövid de érdekes információkat találunk a fúvószene eredetéről, valamint a magyarországi német fúvószene keletkezéséről, sajátosságairól és hangszereiről. A könyv fő témáját taglaló oldalak is hasonlóan érdekfeszítőre sikerültek. Több mint 58 oldalon keresztül ismerkedhetünk a helyi fúvószenekarok 1900-as évektől napjainkig tartó történetével és működésével, melyet vidám anekdoták egészítenek ki, illetve archív képek és korabeli kották is illusztrálnak. A nyelvezet egyszerű, az elbeszélés stílusa bensőséges, különösen ott, ahol a Kaposi József által vezetett Freude Kapelle kerül részletesebben bemutatásra. Az utolsó oldalak emlékeznek meg a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa által kitüntetett zenészekről. Az ezt követő nekrológ révén olvashatunk a 2015-ben elhunyt zenészről, Plutzer Lénárdról, aki évtizedeken át volt meghatározó szereplője a ceglédberceli zenei életnek, illetve munkásságával nagyban hozzájárult a magyarországi németek zenei kultúrájához is. A könyv végén kézzel jegyzett kották színes fotóit, valamint egy több mint 100 helyi zenész nevét felsorakoztató listát találunk, mely méltó emléket állít nemcsak a múltnak, de a jelennek is.

A könyvet mindazoknak ajánljuk, akiket érdekel Ceglédbercel zenei élete és szeretnének a magyarországi német fúvószenekarok múltjáról és jelenéről olvasni.

Kaposi József (összeállította): Fúvószenekarok Ceglédbercelen
Ceglédbercel : Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület, 2016.
100. o., ill.
Nyelv: magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu
Honlap: www.bibliothek.hu