Zsolt K. Lengyel, Ralf Thomas Göllner, Wolfgang Aschauer (Hgg.): Ungarn, Deutschland, Europa

A könyv borítója

Einblicke in ein schwieriges Verhältnis

Köztudottan Németország Magyarország legfontosabb kereskedelmi partnere. Ugyanakkor több mint 1000 év távlatában a két ország nemcsak gazdaságilag, hanem kulturálisan, politikailag, és gazdaságilag is szorosan összekapcsolódik. A magyarországi németeknek a Németországgal való mindenkori kapcsolat rendkívül nagy jelentőséggel bír, mert az akár a népcsoport létére is messzemenően kihathat.

 

 

 

 

 

 

Ez a kötet a két ország viszonyával kapcsolatos azon tanulmányokat tartalmazza, melyek a Regensburgi Egyetem Magyar Intézetének a müncheni Délkelet-Európa Társasággal közösen megtartott 2016. november 16-i konferenciájának eredményeként születtek. 2010 óta a két ország politikai eltávolodása figyelhető meg. Ennek vizsgálata állt a tanácskozás középpontjában.
Az egyik legmarkánsabb különbség a két kormányzat között a menekültválság felfogásában és kezelésében figyelhető meg. Ezeket a Wolfgang Aschauer által jegyzett Der lange Herbst der Zivilgesellschaft (A civil társadalom hosszú ősze) című fejezet taglalja, melyben a civil társadalom szerepét vizsgálja a válság idején. Az olvasó Benedikt Widmaier tanulmányából tájékozódhat az NSZK 1945 utáni politikai oktatását és múltfeldolgozását, tehát a náci múlttal való szembenézését illetően. Schlachta Krisztina az egykori Magyar Népköztársaság területén történt magyar és NDK-s titkosszolgálatok együttműködését elemzi.

A magyarországi németek szemszögéből talán legérdekfeszítőbb tanulmány Gerald Volkmeré. A kutató az NSZK-nak a Kelet-Európában élő német kisebbségekhez való viszonyulását veszi górcső alá, kitérve azok XX. századi történelmére és mai helyzetükre (a magyarországi németekét is beleértve) a különböző országokban. Eiler Ferenc Magyarország 1920 utáni nemzetiségi politikájáról számol be tanulmányában a környező országok magyar kisebbségeinek védelmét illetően.
Az utolsó három fejezetben az online és nyomtatott sajtó kerül elemzésre. K. Lengyel Zsolt német sajtóorgánumok interpretációit vizsgálja a magyarországi változásokat illetően, egy hosszabb időszakot elemezve. Fábián Annamária pedig a magyar online sajtó Németországgal kapcsolatos szemléletmódját taglalja a menekültválság idejéből. A tanulmánykötet az Ungarn und Deutschland in den Medien (Magyarország és Németország a sajtó tükrében) című fejezettel zárul, mely a konferenciát követő pódiumbeszélgetés dokumentációja, ahol különböző újságírók fejtették ki véleményüket a német és a magyar sajtóval kapcsolatban.

Ez a könyv olyan témákat érint, melyeket talán érdemes lenne tabuktól mentesen kezelni. Különböző, többnyire Németországban élő szakembertől kaphatunk itt olyan válaszokat, melyek segítségével kiszélesíthetjük az aktuálpolitikai nézőpontjainkat.

A könyvet mindazoknak ajánljuk, akiket általánosságban érdekel a történelem, Németország és Magyarország aktuálpolitikai helyzete, illetve a Magyarországot illető német nézőpont.

Zsolt K. Lengyel, Ralf Thomas Göllner, Wolfgang Aschauer (Hgg.): Ungarn, Deutschland, Europa
(Magyarország, Németország, Európa)
Einblicke in ein schwieriges Verhältnis
(Betekintések egy nehéz kapcsolatba)
Regensburg : Verlag Friedrich Pustet, 2017.
253 o.
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu