Dr. Erdődy Gyula: Görcsönydoboka (Ketsching) története

A könyv borítója

A „Schwäbische Türkei”, azaz Sváb-Törökország egyike Magyarország svábok által legsűrűbben lakott régióinak. A területen, melyen három megye, Tolna, Somogy és Baranya osztozik, számos sváb település található. Ezek egy tömbben helyezkednek el és korábban összefüggő német nyelvszigetet alkottak. Így nem csoda, hogy a Sváb-Törökország magyarországi német településeiről már számos monográfia és úgynevezett „Heimatbuch” jelent meg.

 

 

 

 

 

 

 

Ez a Görcsönydobokáról szóló monográfia kivételt képez, legalábbis ami a 2009-es viszonylag kései, a helyi önkormányzat megbízásából történt megjelenését illeti. Megírásához két szakértőt is felkértek.
Az első, történeti részt dr. Erdődy Gyula történész írta. Habár Cselegörcsöny és Cseledoboka 1944-ig különálló települések voltak, történetüket mégis egységesen kezeli a szakértő. Sok értékes történeti adalék, többek közt a szerb (1727-es) és a német (1730-40-es évekbeli) betelepülők, illetve a későbbi évek adózási listái is gazdagítják a könyv ezen részét. A római katolikus és a görögkeleti elemi népiskolák 1892-es tanulói listái jól tükrözik a települések etnikai összetételét.
Az utolsó két fejezetből kiderül, hogy miért és mikor hagyta el sok szerb lakos az első világháborút követő években a települést, illetve hogy a második világháborút követően milyen mértékben érintette a malenkij robot és a jogfosztások tragédiája a sváb lakosságot, továbbá hogy hogyan változott meg a település etnikai összetétele. A történész által igen nagy igénnyel megírt első rész az őskortól a könyv megjelenéséig, 2009-ig tartó időutazásra invitálja az olvasót.
A könyv második része sem kevésbé színvonalas, azt a magyarországi német író, Sziebert Ferenc írta. A település sváb mindennapjait, szokásait a „szemtanú tollából” ismerhetjük meg, ugyanis az író 1929-ben itt látta meg a napvilágot és itt élt 2012-ben bekövetkezett halálig. Sziebert fiatalon megélte azokat az időket, amikor még a helyi svábok mindennapi életének szerves részét képezte a népviselet hordása, a helyi nyelvjárás használata és a néptánc is.
Végeredményül az igen jól megalkotott könyv kapcsán csupán az első rész német és a második rész magyar fordítása okozhat nekünk hiányérzetet, melyeket talán egy újabb kiadás tartalmazni fog.

A könyvet mindazoknak ajánljuk, akik szeretnének egy olyan igényesen összeállított könyvet olvasni, ami egy a Sváb-Törökország területén található magyarországi német településről és annak lakóiról szól.

Dr. Erdődy Gyula: Görcsönydoboka (Ketsching) története
Görcsönydoboka : Görcsönydoboka Község Önkormányzati Képviselőtestülete, 2009.
192 o.,ill.
Nyelv: magyar, részben német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu