Stefan Raile: Von Vaskút nach Görlitz oder Sehnsucht nach Schneewittchen

A könyv borítója

Január 19-ét egy 2012. évi parlamenti döntés alapján a magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapjává nyilvánították. 1946-ban éppen ezen a napon indították az első szerelvényt az elüldözöttekkel Németországba. A rendszerváltozást követően számos diplomamunkát és több tanulmányt írtak a témában, melyeket jórészt történészek publikáltak. Habár a szépirodalom berkein belül is sok minden feldolgozásra került, viszonylag kevés olyan regény jelent meg, melyek fő témaként a magyarországi németek sorsát vagy elűzetését veszik alapul.

 

 

 

 

 

Így különösen örvendetes, hogy 2018-ban a magyarországi németek elűzetéséről újabb regény jelent meg a vaskúti születésű Stefan Railénak köszönhetően. A magyarországi német származású író 1937-ben Stefan Schoblocherként látta meg a napvilágot a bácskai sváb faluban. Az elűzetés következtében családjával 1947-ben Görlitzbe, a későbbi NDK területére került. Tanulmányait követően Stefan Raile álnéven szabadúszó író lett. A több irodalmi díjjal büszkélkedő írónak az elűzetés témájában csak a rendszerváltozást követően nyílt lehetősége publikálni.
Ahogyan a szerző élete, úgy az óvodáskorú Janié is Vaskúton kezdődik. A történet a sváb kisfiú perspektívájából bontakozik ki. A társadalmi és egyéni sorsfordulatokat szinte alig lehet követni. Janin keresztül láthatjuk azt is, ahogyan a kedves zsidó boltost, illetve annak üzletét egyik pillanatról a másikra fosztják ki a falu lakosai. A boltost hamarosan a többi szerencsétlen sorstársával együtt végighajtják a falu főutcáján. Nem sokkal ezután Jani már a Szlovákiából áttelepített magyar telepes fiúkkal kerül egyre durvább konfliktusba, melynek következtében az őslakos sváb gyerekek csapatát bővíti. Családja Görlitzbe való elűzetésének tragédiája során azt reméli, hogy legalább ettől a problémától megszabadul. Az ilyen jellegű gondok azonban oda is követik. El kell szenvednie, hogy egy elűzött egy ottani német szemszögéből betolakodónak számít, és mint ilyen idegenebbül érezheti magát, mint egy telepes Vaskúton. Az új hazában nemcsak a vaskúti nyelvjárás, hanem a hajviselet, a napbarnított bőr és a vállalhatatlan német helyesírás miatt is különbözik a többi gyerektől. A helyi német gyerekek támadásait elszenvedve, azok ellenében igen hamar kelet-poroszországi és sziléziai menekült gyerekekkel alakít csapatot. Újra meg újra véget nem érőnek tűnő ellenségeskedések, durva viszályok követik egymást, melyek között a kisfiúnak csak az iskolai szünetek jelentenek nyugalmat és egy-egy békés időszakot.
Végül a realisztikus és igen képszerű regényből kibontakozik, hogy Jani és családja hogyan képes túlélni az elűzetés során elszenvedett mindennapok sorscsapásait.

A művet mindazoknak ajánljuk, akik egy regény formájában szeretnének olvasni a magyarországi németek elűzetésének tragédiájáról és az új hazában őket ért nehézségekről.

Stefan Raile: Von Vaskút nach Görlitz
(Vaskútról Görlitzbe)
oder Sehnsucht nach Schneewittchen
(avagy vágyakozás Hófehérke után)
Roman einer Vertreibung
(Egy elűzetés regénye)
Göttingen : HeRaS Verlag, 2018.
207 o.
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében. További információ: info@bibliothek.hu