Paál Vince: A politika és a publicisztika vonzásában. Gratz Gusztáv pályafutása

A könyv borítója

Ha olyan vezető személyeket kellene megemlíteni, akik a magyarországi németek történelmét a 20. század első felében jelentősen befolyásolták, akkor sokakban bizonyára Bleyer Jakab vagy Basch Ferenc neve merülne fel. Gratz Gusztáv személye sajnos azonban azok közé tartozik, akiknek az emlékét talán kissé méltatlanul kezeljük.

 

 

 

 

 

 

 

Ez a kötet az első, igen részletesen és alapos munkával összeállított biográfia róla. A könyv kilenc nagyobb fejezetre tagolódik, melyek Gratz életpályájának főbb állomásait is jelentik. A biográfia a gyökereiről, gyermek- és ifjúkoráról, valamint iskoláiról szóló résszel kezdődik. 1875-ben egy német család gyermekeként látta meg a napvilágot – nem szepességi szászként -, a szepességi Gölnicbányán. Édesapja északnyugat-magyarországi német származású evangélikus pap, édesanyja pedig budai német polgárasszony volt. Mindketten arra törekedtek, hogy a jó iskolázottság mellett a lehető legkorábban – jobban mint ők maguk – elsajátítsa a magyar nyelvet. A hazafias nevelés mellett viszont a német gyökerek ápolását is fontosnak tartották.

A következő fejezetekben újságírói tevékenysége és politikusi életútja mellett, az Osztrák-Magyar Monarchiáról, annak viharos végtörténetéről, széteséséről és az utána következő Horthy-korszak évtizedeiről olvashatunk. Magyarországi német szemszögből a Magyarországi Németek Népművelési Egyesületében való elnökléséről, mely pozíciót 1924-től 1938-ig töltött be, különösen izgalmas olvasni. Ugyanis Gratz ebben az időszakban Bleyer és Basch, illetve a magyar és a német kormányok között próbált fenntartani egyfajta egyensúlyt. Személyisége is különleges, hisz egyrészről monarchistaként még IV. Károly puccskísérletében való részvételéért is perbe fogták, másrészről viszont modern, liberális-demokrata elveket képviselt. Az 1930-as években például Közép-Európa Duna-menti régiójának gazdasági és politikai problémáinak megoldását a korábbi Osztrák-Magyar Monarchia népeinek békés együttműködésében látta. Ez egyben a Harmadik Birodalom expanzióját (Anschluss) is megakadályozhatta volna. Magyarország német megszállásakor Gratzot nézetei miatt a mauthauseni koncentrációs táborba internálták. A kérészéletű Magyar Köztársaság létrejöttét még megélhette, a kommunista ÁVO általi elfogatást csak az 1946. november 21-én bekövetkezett hirtelen halála miatt kerülte el.

A könyvet ajánljuk mindazoknak, akik Gratz Gusztávról, a korszak történetéről, a magyarországi németeket érintő kisebbségi politikájáról szeretnének részletesebben olvasni.

Paál Vince:
A politika és a publicisztika vonzásában
Gratz Gusztáv pályafutása
Budapest : Wolters Kluwer Hungary Kft., 2018.
481 o.
Nyelv: magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében. További információ: info@bibliothek.hu

Honlap: www.bibliothek.hu