Mammel Ede (Bajtai Zsigmond): Újpetre temploma és plébánosai

A könyv borítója

Köztudomású, hogy a vallás a magyarországi németek mindennapjaiban mindig is jelentős szerepet töltött be. Ha a népcsoport múltjával kapcsolatban szeretnénk többet megtudni, akkor vallásosságának vizsgálata megkerülhetetlen. Azt gondolhatnánk, hogy egy helyi egyházközség történetét feldolgozó könyv viszonylag száraz témát érint: adatok, tények, táblázatok, elemzések, személyi vagy éppen épületeket érintő változások feljegyzéseinek közlését feltételezzük egy ilyen kiadvány esetében. Ez a könyv azonban igen érdekesen mutatja be az újpetrei svábok egyházközségének történetét.

 

 

 

 

 

A borítón társszerzőként zárójelben nem hiába tüntették fel Bajtai Zsigmondot. Bajtai 1916-ban született Újpetrén és a település plébánosaként jelentős személye volt szülőfalujának. A 2002-ben elhunyt pap különleges örökséget hagyott hátra: az általa összeállított értékes anyagok szolgáltak a 2017-ben megjelent, a helyi németség történetét feldolgozó Petre Ráczpetre Újpetre című monográfia (mely szintén megtalálható könyvtárunk állományában) és ezen kiadvány alapjául is.
A könyv első huszonnégy oldala a török uralom előtti, alatti és utáni vallási életet mutatja be, majd a helyi németség telepítéstörténetéről, az egyházközség újjászerveződéséről, a templom és a plébánia újjáépítéséről és az első plébánosokról olvashatunk. A könyv nagy részét azonban szinte kizárólag a plébánia és az egyházszolgák története teszi ki, melynek forrása a Historia Domus (plébániatörténet). Ebben a legkülönfélébb események, úgymint politikai és társadalmi változások (Volksbund, háború, elűzetés) is lejegyzésre kerültek. Az utolsó oldalakon a plébánosok és káplánok tevékenységéről, köztük a híres magyarországi német plébánosról, Dr. Galambos-Göller Ferencről is olvashatunk.

A könyvet mindazoknak ajánljuk, akiket érdekel egy plébánia története, illetve szeretnének egy igényesen megírt és illusztrált kiadványt olvasni ebben a témában egy magyarországi német faluról.

Mammel Ede (Bajtai Zsigmond): Újpetre temploma és plébánosai
Újpetre: Német Önkormányzat Újpetre, 2018.
123 o.
Nyelv: magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében. További információ: info@bibliothek.hu