Georg Müller – Heiner Friedrich: Német protestáns betelepítések Magyarország déli területein a 18./19. században

A könyv borítója

A 2017-es esztendő a Magyarországi Németek Könyvtárában a családfakutatás és az új beszerzések kapcsán két esemény miatt is örvendetes volt. Egyrészt megjelent a „Stader-sorozat” utolsó két kötete, másrészt pedig a könyvtár állománya ezzel a 2016-ban kiadott, összesen háromkötetes, német protestáns betelepülőkről szóló munkával is gazdagodott.

 

 

 

 

 

 

 

A protestánsok betelepítése Dél-Magyarországon (a könyv címe kissé félrevezető, ugyanis tulajdonképpen itt a Dél-Dunántúlról van szó) Tolna, Somogy és Baranya megye területein elsősorban földesúri magántelepítések útján történt. Az egyik legismertebb közülük a Mercy gróf nevéhez köthető, akinek a Tolna megyei protestáns svábok letelepítése is köszönhető. Ebben a háromkötetes gyűjteményben nem csak adatokat és évszámokat találunk. Az első kötetben egy történelmi rész található, ahol a körülményekről és okokról igen részletesen írnak. Itt olvashatunk a telepítések vonatkozásában a három megye és az egyes sváb települések történelméről is. A kivándorlás okai és körülményei mellett az egyes származási települések a mai németországi postai irányítószámaikkal is megtalálhatóak ebben a részben. A származási településeket mai térképeken is feltüntették, továbbá a kutatók kezdeti tájékozódását segítve egyes első kivándorlók neveit is megadták.

A három kötet családi regisztere körülbelül 1400, a Sváb-Törökország területére telepített család adatait tartalmazza. Ez az adategység (amennyiben megtalálható volt) teljes családi adatokat tartalmaz, úgy mint a betelepülőt, annak szüleit, gyermekeit, keresztszüleit, házassági tanúit, néhány esetben a foglalkozását is. Ezek az adatok a három kötetben végül százezer nevet eredményeznek. Az adatok kinyeréséhez körülbelül ötven magyarországi, és körülbelül hétszáz németországi egyházi anyakönyvet használtak fel. A feldolgozás huszonöt éven keresztül tartott. 
A családfakutatás véget nem érő, fáradtságos, ugyanakkor érdekes tevékenység. Ez a háromkötetes kiadvány sok kutatónak jelentős mértékben könnyíti meg a munkáját.

A könyvet olyan családfakutatóknak ajánljuk, akik a Dél-Dunántúl sváb protestáns családjait illetően szeretnének kutatni, de azoknak is hasznos lehet, akik ezen területek telepítéstörténete iránt érdeklődnek.

Georg Müller – Heiner Friedrich: Deutsche protestantische Ansiedlung in Südungarn im 18./19. Jahrhundert (1.-3.)
Darmstadt : Hessisches familiengeschichtliche Vereinigung e.V., 2016.
2804.o. + 53.o.-a rövidítéseket tartalmazó kiegészítő füzet, ill.
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében. További információ: info@bibliothek.hu