Gulyás M. Cecília: A táti német nemzetiségi népviselet

A könyv borítója

A magyarországi németek nemcsak szülőfalujuk vagy -városuk, hanem vallásuk, helyi nyelvjárásuk, népviseletük alapján is különböznek egymástól és az ország többi nemzetiségétől. Így például már a viselet alapján is lehetett tudni, ki hová valósi. A sváb népviselet szinte teljes eltűnése – ahogyan ez Táton is történt -, a második világháború után következett be, amikorra már az utolsó megmaradt darabokból is „uras ruhát” varrtak. Így különös értéket képvisel és igen fontos dolog már az is, ha dokumentáció készül a korabeli viseletről.

 

 

 

 

 

 

Ez a könyv úgy született, hogy a Táti Önkormányzat kérésére a szerző a helyi népviseletről készült német nyelvű diplomadolgozatát dolgozta át, illetve fordította le magyarra.

A diplomadolgozat egy olyan empirikus kutatáson alapszik, melyet a megfelelő strukturáltság és igényes összeállítottság jellemez. A dolgozat témavezetője Dr. Erb Maria, az ELTE Germanisztikai Intézetének docense, illetve a Magyarországi Németek Könyvtárának állományát képező szakirodalmak is a szerző segítségére voltak. A gyűjtött népviseleti ruhadarabok, archív fotók, valamint a nyelvjárási kifejezések a helyi lakosoknak és az asszonykórus tagjainak köszönhetőek. A női, férfi és gyermek viseletek különböző darabjainak igen részletes leírásait színes fotók illusztrálják. Az egyházi és családi ünnepek ruhadarabjainak taglalása mellett ezen ünnepek leírását is megtaláljuk a könyvben. Végezetül a Táti Német Nemzetiségi Asszonykórus által régi minták alapján, más anyagokból készült viseletéről kapunk információkat. A kötet függelékkel zárul, melyben a vizsgálat során elhangzott kérdőíveket találjuk.

A kötet nemcsak a táti lakosok számára lehet érdekes, hanem minden, a magyarországi német népviseletek iránt érdeklődőnek is. Emellett jó mintául szolgálhat hasonló dolgozat elkészítéséhez is.

Gulyás M. Cecília: A táti német nemzetiségi népviselet. Die ungarndeutsche Volkstracht von Taath
Budapest : Romanika Kiadó, 2018.
72.o. ill.
Nyelv: német, magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében. További információ: info@bibliothek.hu